Vojenské vnitřní lékařství
Název předmětu Vojenské vnitřní lékařství (VVL)
Garant plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.
Katedra Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zkouška
Kredity 0
Dop. roč./sem. 5/10
Počet týdnů 4
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Státní závěrečná zkouška 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0