Mathematics MAT-3-BP
Subject Mathematics (MAT)
Guarantee doc. Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Mathematics (1/1)
Mathematics (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Algebraic expression 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equations, inequalities 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems of equations and inequalities 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gauss elimination method 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vectors 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matrices 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matrices 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary functions 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elementary functions 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polynomials: applications 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polynomials: roots, Horner method 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Application of linear equations and matrices 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems of linear equations 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systems of linear equations 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Moučka, Jiří a Petr Rádl. Matematika pro studenty ekonomie. 2. vyd. Praha: Grada 2015.
Šotová, Jarmila. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. [CD-ROM]. Brno: Univerzita obrany, 2005.

Doporučená:
Šotová, Jarmila. Opakování středoškolské matematiky. Vyškov: VVŠPV, 1999.
Vágner, Milan. Integrální počet funkcí jedné proměnné. Brno: Univerzita obrany, 2005.

1. semestr – dva průběžné testy, účast na cvičení,

2. semestr – průběžný test, účast na cvičení, písemná zkouška

8p + 8c

8p + 8c