Administrative Law and Liability Relationships SPR-3-BP
Subject Administrative Law and Liability Relationships (ALR)
Guarantee Mgr. Radim Vičar, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Administrative Law and Liability Relationships (2/3)
Administrative Law and Liability Relationships (2/4)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Administrative Procedural Law, Applicability of the Code of Administrative Procedure 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Principles of the Activities of Administrative Bodies and Principles of Administrative Proceedings 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procedure before Proceeding, Rights of Participants 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The Course of the Proceedings at First Instance 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrative Decision and its Essentials 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remedies and Protection against Failure to Act 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enforcement of Decisions – Execution 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special Provisions on Administrative Proceedings 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judicial Review of Decisions 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Procedural Procedures for Administrative Decision Making in Service Matters 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proceedings on Administrative Infractions, Disciplinary Infractions and Disciplinary Delicts 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excursion – Selected Administrative Office, Court 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit Seminar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-071-0.
PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012. ISBN 978-80-7239-281-0.
PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1. 6. 2015. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Glosátor. ISBN 978-80-7502-051-2.
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; HORÁK, Ondřej; ZBOŘIL, Tomáš. Základy práva a vybrané kapitoly mezinárodního humanitárního práva. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 172 s. ISBN 978-80-7231-447-8.
SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; ZBOŘIL, Tomáš; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin; JÍLEK, Libor; DAVIDOVÁ, Monika; DANĚK, Jaroslav; SVÁTEK, Martin; VAVREK, Josef; DLUHOŠ, Jiří; HEMZA, Stanislav; ZÁCHA, Jiří. Zákon o vojácích z povolání. Komentář. Praha: WOLTERS KLUWER, 2017, 409 s. ISBN 978-80-7552-929-9.
VIČAR, Radim. Právo bezpečnosti a obrany ČR: studijní texty. Brno: Univerzita obrany, 2010. ISBN 978-80-7231-765-3.
ZBOŘIL, Tomáš; SKORUŠA, Leopold; VIČAR, Radim; KUBÍNYI, Ľubomír; HORÁK, Ondřej; POP, Martin. Právo služebního poměru - vybrané kapitoly. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 125 s. ISBN 978-80-7582-024-2.

Doporučená:
JURNÍKOVÁ, Jana. Správní právo: zvláštní část: studijní text pro bakaláře. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6272-6.
SLÁDEČEK, Vladimír a Olga POUPEROVÁ. Správní právo: zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-48-9.
SVOBODA, Ivo, VIČAR, Radim. Kapitoly ze správního práva. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o. v koedici s B.I.B.S, a.s., 2007. 232 s. ISBN 978-80-87071-32-8.
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

3. semestr – zpracování a obhajoba zápočtové práce (do 10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžný test.
4. semestr – zpracování a obhajoba zápočtové práce (do 10 stran), aktivní účast na cvičeních, prezentace, průběžný test.

8p + 8c

8p + 8c