Leadership
Subject Leadership (LEADER)
Guarantee doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.
Department Department of Leadership
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Leadership in Organization, Organizational Culture 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leader Competencies 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leader's Communication Competencies 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of Leadership 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BELZ, Horst, SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80- 262-0846-4.
EVANGELU, Jaroslava Ester; SALIGER, Radomír. Manažerská komunikace a prezentace. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2011, 129 s. ISBN 978-80-7231-838-4.
LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada 2010. ISBN 978-80-247-2951-0.
PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0403-X
MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2

Zápočet-Prezentace a obhajoba případové studie.