Physical Security
Subject Physical Security (PhS)
Guarantee pplk. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.
Department Katedra informatiky a kybernetických operací
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Security of information in the Czech Republic, Types of classified information security 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standards in the area security of information, Security management of the organization 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Knowledge management in an organization, Security industry in the Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Technical means of physical security 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Uhlář, J. Technická ochrana objektů - 1. Díl (Mechanické zábranné systémy II). Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb, Praha: PA ČR, 2004, ISBN 80-7251-172-6.
Uhlář, J. Technická ochrana objektů - 2. Díl (Elektrické zabezpečovací systémy II). Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb, Praha: PA ČR, 2005, ISBN 80-7251-189-0.
Uhlář, J. Technická ochrana objektů - 3. Díl (ostatní zabezpečovací systémy). Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb, Praha: PA ČR, 2006, ISBN 80-7251-235-8.

Doporučená:
Národní primární právní normy k ochraně utajovaných informací
Národní sekundární právní normy k ochraně utajovaných informací
Interní normativní akta MO ČR k ochraně utajovaných informací

Zápočet – seminární práce, účast na cvičení, prezentace.
Zkouška – písemná a ústní.