Practical Training on Human Resources Management PVRLZ-3-BP
Subject Practical Training on Human Resources Management (PTHRM)
Guarantee PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 8
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the Subject, Summary of the Acquired Knowledge from the Previous Course - Fundamentals of HRM 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creating a Job Description of "Security and Crisis Management Specialist" 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Creation of Job Offer, Creation of Curriculum Vitae and Cover Letter 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation and Practical Training of Assessment Center Activities and Its Use in the Selection Process of Candidates 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joint Excursion to the Recruiting Center Moravia. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Preparation and Tactics of Conducting Interview, Application of Selected Types of Interviews 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation, Implementation and Evaluation of the Effectiveness and Efficiency of a Specific Educational Activity in the Field of Security 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joint Excursion to the Czech National Bank 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Methodology of Preparation of Final Projects, Assignment of Tasks for Controlled Project Work. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlled Individual Work and Individual Consultations for the Final Project 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
Presentation and Defense of the Final Project 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
BĚLOHLÁVEK, František. Jak vybrat správného člověka na správné místo: úspěšný personální výběr. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5768-1.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
GRUBER, Jan, Hana KYRIANOVÁ a Alexandra FONVILLE. Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5263-1.
KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000. ABC (Linde). ISBN 80-86131-25-4.
MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu: andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. Vzdělávání dospělých. ISBN 9788073575816.
VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, 2010. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7.

Doporučená:
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024747484.
Národní soustava povolání https://nsp.cz/
Národní soustava kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz/
NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Zápočet - splnění zadaných úkolů v průběžných seminářích, zpracování a obhájení závěrečného projektu v rozsahu min. 15 normostran zaměřeného na odbornou analýzu vybraného tématu daného obsahem výuky v předmětech Základy řízení lidských zdrojů a Praktická výuka k bloku řízení lidských zdrojů.