Project Management
Subject Project Management (PM)
Guarantee Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Project Management (2/4)
Project Management (3/5)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Process approach to organization management 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization management by objectives 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic concepts of project management, phases and project life cycle 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stakeholder management and communication in the project 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quality management in organization and project 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Start-up and planning a project 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project risk management 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Project Monitoring and Change Management 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agile techniques of project management 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit Seminar 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
GRASSEOVÁ, M. editorka. Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2013, 392 s. ISBN 978-80-2666-0179-1. Kapitoly 1-3, 5-9, s. 3-148, 193-280.
PITAŠ, Jaromír. Přístupy k řízení. Brno: Univerzita obrany, 2016, 121 s. ISBN 978-80-7231-381-5.
PITAŠ, Jaromír; ŠTOFKO, Hubert. Projektový management. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2012, 97 s. ISBN 978-80-7231-904-6.

Doporučená:
DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL, Branislav LACKO a kol. Projektový management podle IMPA. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.
GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., ŘEHÁK, D. Analýza podniku v rukou manažera. Brno: CPress, 2010, 328 s. ISBN 978-80-251-2621-9.
HRŮZA, Petr; PITAŠ, Jaromír; ŠANDA, Jaroslav; BRECHTA, Bohumil. Kybernetická bezpečnost II. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2013, 100 s. ISBN 978-80-7231-931-2.
KEŘKOVSKÝ, O., VYKYPĚL, M. Strategické řízení: teorie pro praxi. Praha: C.H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-57-8.
NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002. 282 s. ISBN 80-7261-071-6.
KUBÁTOVÁ, S., a kol., Tajemství spolupráce v týmech. Management Press, 2013. 259 s. ISBN 978-80-7261-259-8.
ŠOCHOVÁ, Z., KUNCE, E. Agilní metody řízení projektů. Brno: Computer Press, 2014. 176 s. EAN 9788025141946.

4. semestr – prezentace na seminářích, zápočtový test.

5. semestr – zpracování a obhajoba zápočtové práce.