Practical Training on Human Resources Management
Subject Practical Training on Human Resources Management (PTHRM)
Guarantee PhDr. Ľubomír Kubínyi, Ph.D.
Department Katedra řízení zdrojů
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 8
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the Subject, Assignment of Tasks for Controlled Project Work 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Controlled Individual Work and Individual Consultations for the Final Project 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
Presentation and Defense of the Final Project 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5258-7.
BĚLOHLÁVEK, František. Jak vybrat správného člověka na správné místo: úspěšný personální výběr. Praha: Grada, 2016. Manažer. ISBN 978-80-247-5768-1.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-347-9.
GRUBER, Jan, Hana KYRIANOVÁ a Alexandra FONVILLE. Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů. Praha: Grada, 2016. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5263-1.
KOUBEK, Josef. ABC praktické personalistiky. Praha: Linde, 2000. ABC (Linde). ISBN 80-86131-25-4.
MUŽÍK, Jaroslav. Řízení vzdělávacího procesu: andragogická didaktika. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. Vzdělávání dospělých. ISBN 9788073575816.
VACULÍK, Martin. Assessment centrum: psychologie ve výběru a rozvoji lidí. Brno: NC Publishing, 2010. Gaia. ISBN 978-80-903858-8-7.

Doporučená:
PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024747484.
Národní soustava kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz/
Národní soustava povolání https://nsp.cz/
NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Zápočet - splnění zadaných úkolů v průběžných seminářích, zpracování a obhájení závěrečného projektu v rozsahu min. 15 normostran.