Information Analysis IA-3-BP
Subject Information Analysis (IA)
Guarantee pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to information analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information and database systems 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Document management systems and documentographic information systems 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Using internet search engines to find open source documents 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytic tools for data processing and analysis 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytical process, creative and critical thinking 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information analysis procedures 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solution of selected information problem (PMESII method) 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
STODOLA, Petr. Analýza informačních zdrojů. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016, S-3873. ISBN 978-80-7231-459-1. 237 s.
ZIPFEL, Tomáš a HORÁK, Oldřich. Informační analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2011, ISBN 978-80-7231-819-3. 107 s.

Doporučená:
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2005, S-3609. 175 s.
BUŘITA, Ladislav, et al. Informační systémy. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2005, U-3099. 169 s.
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis, A Target-Centric Approach. 5. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2016. ISBN 978-1-5063-1681-9. 536 s.
HEUER, Richards J. a PHERSON, Raldolph H. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. 2. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2015. ISBN 978-1-4522-4151-7. 536 s.

2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba zápočtové práce