The Armed Forces and Crisis Situations OSRKS-3-BP
Subject The Armed Forces and Crisis Situations (AFCS)
Guarantee Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the study 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legislative framework for the use of armed forces in crisis management 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defense planning 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis management in NATO and EU 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Use of the Czech Armed Forces in solving crisis situations outside the territory of the state 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis management in the Ministry of Defense, use of the Army of the Czech Republic in solving crisis situations in the territory 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Place and role of armed forces in IRS CR 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
National crisis response system 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic aspects of the mobilization of the armed forces 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Active backups in the crisis management system 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical demonstration of the Czech Army 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Credit excercise 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Obranná strategie České republiky. Praha: Vláda ČR, 2017.
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2. (vybrané kapitoly)
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 130 s. ISBN 978-80-7582-007-5. (vybrané kapitoly)

Doporučená:
Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1998.
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999.
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů ČR, ročník 1999.
Zákon č. 585/2004 Sb., o obranné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). In Sbírka zákonů ČR, ročník 2004.
Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. In Sbírka zákonů ČR, ročník 2015.
Doktrína Armády České republiky. Praha: MO ČR, 2013.
Ústřední plán obrany státu. Praha: MO ČR, 2018.

Zápočet – dva průběžné písemné testy, zpracování zadaných úkolů na cvičení, povinná účast na exkurzi, zápočtový test.
Zkouška – ústní.