Practical Training on Safety Management PVBRB-3-BP
Subject Practical Training on Safety Management (PTSM)
Guarantee Ing. Jiří Barta, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 8
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to the subject, basic concepts, credit conditions, assignment of semestral works 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilities of e-government in crisis management 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crisis management public portals 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information systems for crisis management support 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information support of the integrated rescue system 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Processing scenarios for dealing with an emergency on a given topic (by groups) 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theoretical preparation for practical exercises 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical Exercise Solution for Emergency with Computer Support I 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of practical exercises 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical Exercise Solution for Emergency with Computer Support II 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presentation of semestral works 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit seminar 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf; BARTA, Jiří; NAVRÁTIL, Josef. Simulace pro výcvik aktérů krizového řízení. Praha: powerprint s. r. o., 2017, 150 s. ISBN 978-80-7568-066-2.
URBÁNEK, Jiří; BARTA, Jiří; KRÁL, David; MACH, Oldřich; RACLAVSKÁ, Jitka; SRNÍK, Albert; ŠIFFEROVÁ, Olga; URBAN, Roman; VONLEHMDEN, Jaroslav. Crisis Scenarios. Brno: University of Defence, 2013, 240 p. ISBN 978-80-7231-934-3.
BARTA, Jiří; LUDÍK, Tomáš. Krizový scénář - modelové řešení havárie. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2012, 47 s.
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
RICHTER; Rostislav. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. ISBN 978-80-87544-91-4.

Doporučená:
BARTA, Jiří; VAŠKOVÁ, Michaela; BEŇOVÁ, Petra. Identifikace rizik informační bezpečnosti. In: Kybernetická bezpečnosť ako nový prvok v realizácií opatrení krízového manažmentu. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018, s. 17-21. ISBN 978-80-8054-750-9.
BARTA, Jiří; SVOBODA, Oldřich; URBÁNEK, Jiří; URBÁNEK, Jiří. Krizová interoperabilita. Brno: Univerzita obrany, 2015, 89 s. ISBN 978-80-7231-428-7.
FINK, Steven. Crisis management: planning for the inevitable. Lincoln: iUniverse, c2002. ISBN 978-0-595-09079-2.
HROMADA, Martin, Petr HRŮZA, Josef KADERKA, Oldřich LUŇÁČEK, Miroslav NEČAS, Bohumil PTÁČEK, Leopold SKORUŠA a Richard SLOŽIL. Kybernetická bezpečnost: teorie a praxe. Praha: Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87994-72-6.
VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2510-9.
BAŠTECKÁ, B. a kol. Terénní krizová práce (psychosociální intervenční týmy), Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. ISBN 80-247-0708-X.

Zpracování seminární práce o rozsahu 7 normostran textu na zadané téma, prezentace výstupů seminární práce, aktivní účast na praktických cvičeních.