Bachelor Seminar BcS-3-BP
Subject Bachelor Seminar (BS)
Guarantee doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Bachelor Seminar (3/5)
Bachelor Seminar (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to bachelor seminar. Research methodology 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of bachelor thesis 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultation of the thesis with the supervisor 22 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Vydání 1. Praha: Grada, 2017, 134 s. ISBN 978-80-271-0079-8.
STRAKOŠ, Vladimír. Jak na bakalářskou a diplomovou práci. Vydání: první. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015, 30 s. ISBN 978-80-87179-42-0.
Jak vypracovat bakalářskou a diplomovou práci. 5., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2013, 69 s. ISBN 978-80-7452-037-2.
FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 2. Praha: Ingenio et Arti, 2013. ISBN 978-80-905287-2-7.

Doporučená:
JIHLAVEC, Jan. Metodika tvorby bakalářské práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-636-2.
OCHRANA, František. Metodologie vědy: Úvod do problému. Druhý dotisk prvního vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2010. ISBN 978-80-2.

5. semestr – student obdrží zápočet za zpracování teoretické části bakalářské práce a obhájení záměru řešení závěrečné práce na kolokviálních rozpravách.

6. semestr – účast a prezentace závěrečné práce na kolokviální rozpravě, student obdrží zápočet za odevzdanou bakalářskou práci a alespoň jeden kladný posudek k závěrečné práci