Praxe P-3-BP
Název předmětu Praxe (P)
Garant doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Katedra Katedra teorie vojenství
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Praxe (2/4)
Praxe (3/5)
Praxe (3/6)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 6
Dop. roč./sem. 3/5
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Praxe na útvarech a zařízeních Armády České republiky, na Ministerstvu obrany 160 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0

4. semestr – zápočet – studenti obdrží zápočet na základě potvrzení o absolvování praxe u stanoveného útvaru nebo zařízení Armády České republiky, Ministerstvu obrany a zpracování zprávy o praxi v rozsahu min. 5 normostran.

5. semestr – zápočet – studenti obdrží zápočet na základě potvrzení o absolvování praxe u stanoveného útvaru nebo zařízení Armády České republiky, Ministerstvu obrany a zpracování zprávy o praxi v rozsahu min. 5 normostran.

6. semestr – zápočet – studenti obdrží zápočet na základě potvrzení o absolvování praxe u stanoveného útvaru nebo zařízení Armády České republiky, Ministerstvu obrany a zpracování zprávy o praxi v rozsahu min. 5 normostran.

160

160

160