Operational Research OV-3-BP
Subject Operational Research (OR)
Guarantee RNDr. Michal Šmerek, Ph.D.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Linear programming, formulation of LP problem, types of LP problems, graphical method of LP problem solving 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simplex method 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Method of Artificial Variables 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duality in LP problems, dual simplex method 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parametrical Problem 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation problem, VAM method, optimality test, solution improvement, balanced transportation problem 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportation problem, degenerate solution, alternative solution, unbalanced problem 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assignment problem, Hungarian method 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-criteria evaluation of variants, non-dominated variants. Method of the weighted sum. Graphical method. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicriterial Programming (MP): Formulation of MP problem, Feasible, Non-dominated, Compromise Solution, Methods. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicriterial programming (MP). Method of target programming. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game theory, a normal form game, matrix games (MG), saddle point, MG of type 2×2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG of type 2×n, MG of type m×2, dominance principle. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solving matrix games by transfer to linear programming problem. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Šmerek, M. a J. Moučka. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Univerzita obrany, 2008.
Mošová, V. Lineární programování. Vyškov: VVŠ PV, 1996.
Moučka, J. Úvod do teorie her. Vyškov: VVŠ PV, 1998.

Doporučená:
Němec, P. a M. Šmerek. Využití matematických metod při optimalizaci logistických procesů. Brno: Univerzita obrany, 2017.
Šmerek, M. Operační výzkum. [on-line], Univerzita obrany – Moodle, 2014. https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=646

Zápočet – tři průběžné testy, účast na cvičení.
Zkouška – písemná.