Zabezpečení palby dělostřelectva ZPD-5-MP
Název předmětu Zabezpečení palby dělostřelectva (ZPD)
Garant mjr. Ing. Jan Ivan, Ph.D.
Katedra Katedra palebné podpory
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Zabezpečení palby dělostřelectva (4/7)
Zabezpečení palby dělostřelectva (4/8)
Zabezpečení palby dělostřelectva (5/9)
Zabezpečení palby dělostřelectva (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 3
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Základy meteorologie. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charakteristika atmosféry. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteorologické prvky. Normální dělostřelecká atmosféra. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meteorologické zprávy. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinnosti velitelů (náčelníků) při velení jednotkám dělostřeleckého průzkumu. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost dělostřeleckého pozorovatele při vyžádání a řízení palby. 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost při zabezpečení a koordinaci palby. 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MO ČR. Dělostřelecký průzkum: Děl-6-3. Praha: 2016. 132 s.
MO ČR. Hydrometeorologická příprava dělostřelectva: Děl-6-9. Praha: 2015. 166 s.
AVIS. Pravidla střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva (dělo, četa, baterie, oddíl). Pub-74-14-01. 1. vyd. Vyškov: 2007. 256 s.
ŠILINGER, Karel, BLAHA, Martin. Automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva Armády ČR. Brno: Univerzita obrany, 2016, 106 s.

Doporučená:
ŠOTNAR, Jiří. Meteorologická příprava dělostřelectva. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-427-0. 98 s.
ŠOTNAR, Jiří. Dělostřelecký průzkum. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-404-1. 120 s.
BÁRTA, František. Topograficko-geodetická a meteorologická příprava dělostřelectva. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2003. 41 s.
MARŠA, Jan, VATRT, Viliam, LAŽA, Libor. Popis a zásady používání světového referenčního systému 1984 v AČR. 1. vyd. Dobruška: MO, 2005. 36 s.

7. semestr - dva průběžné písemné testy formou výběru správné odpovědi, jedno písemné přezkoušení formou praktických výpočtů úloh dle zadání v plném rozsahu probrané tématiky v daném semestru; zkouška individuální ústní

8. semestr - splnění stanovených praktických úkolů komplexního odborného cvičení dělostřelecké specializace v rámci polního výcviku

9. semestr - jeden průběžný písemný test formou výběru správné odpovědi, jedno průběžné písemné přezkoušení formou písemných odpovědí na otázky v rozsahu probrané tématiky; zkouška individuální ústní v plném rozsahu doposud probrané tématiky

10. semestr - zpracování skupinového projektu v rozsahu do 15 stran s následnou obhajobou z oblasti zpracování dokumentace palebných jednotek