Crisis Management KŘ-3-BP
Subject Crisis Management (CM)
Guarantee doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject YES
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Crisis Management (2/3)
Crisis Management (2/4)
Crisis Management (3/5)
Crisis Management (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Environmental security - history, terms 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
World Conference on Disaster Risk Reduction 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Environmental security concept 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subject of environmental security 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tools and principles of environmental security 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit exercises 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
BOŽEK, František a Rudolf URBAN. Management rizika: obecná část. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-259-7.
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 22 s., ISBN 978-80-441-005-5.
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2. (vybrané kapitoly)
JURENKA, Miroslav; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf. Krizové řízení II. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2017, 130 s. ISBN 978-80-7582-007-5. (vybrané kapitoly)
KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Skripta. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 329 s. ISBN 978-80-86466-62-0. (vybrané kapitoly)
HARAZIN, Lukáš a Oldřich LUŽA. Hospodářská opatření pro krizové stavy. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-450-2.
HÁK, Tomáš, Alena OULEHLOVÁ a Svatava JANOUŠKOVÁ. Environmentální bezpečnost. Praha: Ekopress, 2015. ISBN 978-80-87865-19-4.

Doporučená:
RICHTER, Rostislav. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2018. ISBN 978-80-87544-91-4.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik II. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-27-2.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik I. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-26-5.
Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
Zákon č. 241/2000 Sb. ze dne 29. června 2000, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.
Zákon č. 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015, o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Praha: Ministerstvo životního prostředí. 2016.
Ochrana kritické infrastruktury, 2011. Praha: Česká asociace bezpečnostních manažerů. ISBN 978-80-260-1215-3.
Ministerstvo obrany. Řízení rizik v rezortu Ministerstva obrany. Rozkaz Ministra obrany č. 20. Praha: MO, 2015, 10 s.
VEGRICHTOVÁ, Barbora. Bezpečnostní hrozby současnosti. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2016. ISBN 978-80-7251-462-5.
OULEHLOVÁ, Alena. Hrozby environmentální bezpečnosti. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 100 s. ISBN 978-80-7231-430-0.

3. semestr - 2 průběžné písemné testy, zpracování případové studie kolektivem studentům na zadané téma do rozsahu 10 stran a následně její obhajoba, zpracování zadaných úkolů na cvičení. Zkouška písemná.

4. semestr - 2 průběžné písemné testy, zpracování zadaných úkolů na cvičení, povinná účast na exkurzi. Zkouška ústní.

5. semestr – zpracování zadaných úkolů na cvičení, zápočtový test, povinná účast na exkurzích.

6. semestr - zpracování zadaných úkolů na cvičení, zápočtový test.

12p + 12c

8p + 8c

8p + 8c

6p + 6c