Operational Research
Subject Operational Research (OR)
Guarantee RNDr. Michal Šmerek, Ph.D.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Linear programming 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution problems 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multicriterial optimization 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Game Theory 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Šmerek, M. a J. Moučka. Ekonomicko-matematické metody. Brno: Univerzita obrany, 2008.
Mošová, V. Lineární programování. Vyškov: VVŠ PV, 1996.
Moučka, J. Úvod do teorie her. Vyškov: VVŠ PV, 1998.

Doporučená:
Němec, P. a M. Šmerek. Využití matematických metod při optimalizaci logistických procesů. Brno: Univerzita obrany, 2017.
Šmerek, M. Operační výzkum. [on-line], Univerzita obrany – Moodle, 2014. https://moodle.unob.cz/course/view.php?id=646

Zápočet – tři zápočtové práce, účast na soustředěních.
Zkouška – písemná.