Cizí jazyk CJ-3-BP
Název předmětu Cizí jazyk (CJ)
Garant PhDr. Ivana Čechová, Ph.D.
Katedra Centrum jazykového vzdělávání
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Cizí jazyk (1/1)
Cizí jazyk (1/2)
Cizí jazyk (2/3)
Cizí jazyk (2/4)
Cizí jazyk (3/5)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 1/2
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Obecná angličtina 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File Intermediate Student´s Book, Oxford University Press, 1997. 159 stran. ISBN 0-19-451800-0.
OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File Upper-Intermediate Student´s Book, Oxford University Press, 1997. 175 stran. ISBN 978-0-19-451957-1.
JOHNSTON, O., FARRELL. M. Ideas & Issues Intermediate. Chancerel International Publishers Ltd 1998. 102 stran. ISBN1-899888-24-1.
GERARD-SHARP, L. Ideas & Issues. Chancerel International 1994. 80 stran. ISBN 0-905703-92-8.
FISHER, Robert, HALIBOZEK, Edward, WALTERS David. Introduction to Security. United Kingdom, Oxford: Elsevier Inc., 2013. ISBN: 978-0-12-385057-7.

Doporučená:
MACANDREW, R.,? MARTINEZ, R. Taboos and Issues. Heinle ELT, 2001. ISBN-13: 978-1899396412
MELLOR-CLARK, S., BAKER DE ALTAMIRANO, Y. Campaign,Macmillan, 2004. 159 stran. ISBN 1-405-00980-2.
MELLOR-CLARK, S., BAKER DE ALTAMIRANO, Y. Campaign,Macmillan, 2004. 143 stran. ISBN 1-4050-0990-X.
LUKASIK, S., GOODMAN, S, LONGHURST, D. National Strategies for the Protection of Critical Infrastructures Against Cyber Attack. United Kingdom, Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN-13: 978-0198528340.
WANG, C. Managerial Decision Making Leadership: The Essential Pocket Strategy Book. San Francisco: John Wiley and Sons, 2010, 127 p. ISBN 978-0-470-82525-9.

Doporučená multimediální:
Elektronický kurz v LMS MOODLE: apa.unob.cz
Povinná multimediální:
Elektronický kurz v LMS MOODLE
  1. semestr - dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
  2. semestr - dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
  3. semestr - dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly,
  4. semestr - dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly;
  5. semestr - dílčí testy, zápočtový test, písemné úkoly.

8c

8c

8c

8c

8c