Artillery Fire Preparation
Subject Artillery Fire Preparation (AFP)
Guarantee mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Department Department of Fire Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Artillery Fire Preparation (4/7)
Artillery Fire Preparation (4/8)
Artillery Fire Preparation (5/9)
Artillery Fire Preparation (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Characteristics of the Czech Artillery Automated Fire Control System. 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operationally Tactical System of Land Forces Command and Control. 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navigation Means of Artillery Automated Fire Control System. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATO Armies Automated Fire Control Systems. 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activities Conducted During Service Support and Fires Coordination. 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MO ČR. Dělostřelecký průzkum: Děl-6-3. Praha: 2016. 132 s.
MO ČR. Hydrometeorologická příprava dělostřelectva: Děl-6-9. Praha: 2015. 166 s.
AVIS. Pravidla střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva (dělo, četa, baterie, oddíl). Pub-74-14-01. 1. vyd. Vyškov: 2007. 256 s.
ŠILINGER, Karel, BLAHA, Martin. Automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva Armády ČR. Brno: Univerzita obrany, 2016, 106 s.

Doporučená:
ŠOTNAR, Jiří. Meteorologická příprava dělostřelectva. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-427-0. 98 s.
ŠOTNAR, Jiří. Dělostřelecký průzkum. Brno: Univerzita obrany, 2017. ISBN 978-80-7231-404-1. 120 s.
BÁRTA, František. Topograficko-geodetická a meteorologická příprava dělostřelectva. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 2003. 41 s.
MARŠA, Jan, VATRT, Viliam, LAŽA, Libor. Popis a zásady používání světového referenčního systému 1984 v AČR. 1. vyd. Dobruška: MO, 2005. 36 s.

7. semestr - dva průběžné písemné testy formou výběru správné odpovědi, jedno písemné přezkoušení formou praktických výpočtů úloh dle zadání v plném rozsahu probrané tématiky v daném semestru; zkouška individuální ústní

8. semestr - splnění stanovených praktických úkolů komplexního odborného cvičení dělostřelecké specializace v rámci polního výcviku

9. semestr - jeden průběžný písemný test formou výběru správné odpovědi, jedno průběžné písemné přezkoušení formou písemných odpovědí na otázky v rozsahu probrané tématiky; zkouška individuální ústní v plném rozsahu doposud probrané tématiky

10. semestr - zpracování skupinového projektu v rozsahu do 15 stran s následnou obhajobou z oblasti zpracování dokumentace palebných jednotek