Population Protection and IRS OOaIZS-3-BP
Subject Population Protection and IRS (PPaIRS)
Guarantee Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Population Protection and IRS (2/4)
Population Protection and IRS (3/5)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Classification of emergencies, tasks of population protection in dealing with emergencies 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hazardous substances and their classification, monitoring of hazardous substances 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warning and notification 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Individual protection 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decontamination 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evacuation 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sheltering 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emergency survival, psychosocial assistance 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanitarian aid 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protection against hazardous chemical and biological substances 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radiation protection 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solving of mass casualty incidents 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Education in the field of population protection in the Czech Republic 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation for the state of war, population protection during the state of war 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Population protection against terrorism, soft targets and their protection 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2015. ISBN 978-80-86466-62-0. Dostupné také z: http://krizport.firebrno.cz/dokumenty/skripta-ochrana-obyvatelstva-a-krizove-rizeni-2015
ŠILHÁNEK, Bohumil a Josef DVOŘÁK. Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. ISBN 80-86640-12-4. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:3c8b9780-84f6-11e4-9d8c-005056827e51
LINHART, Petr a Bohumil ŠILHÁNEK. Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-63-1. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:57852660-58e0-11e4-8b11-005056827e51
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů.
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. SPBI Spektrum. Červená řada. ISBN 978-80-7385-007-4. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:23b64bb0-d92e-11e4-8565-005056827e52
KALVACH, Zdeněk et al. Základy ochrany měkkých cílů: metodika. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2016. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/metodika-zaklady-ochrany-mekkych-cilu-pdf.aspx

Doporučená:
PARKAN, František. Nástin historie ochrany obyvatelstva. I., Od počátku dějin lidstva do roku 1795. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-246-3564-4.
ŠILHÁNEK, Bohumil. Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. II. část. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2011. ISBN 978-80-87544-02-0.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2014. ISBN 978-80-86466-50-7.
ONDŘEJ, Jan et al. Mezinárodní humanitární právo. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-185-7.
HYLÁK, Čestmír a Ján PIVOVARNÍK. Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva ČR. Praha: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, 2016. ISBN 978-80-87544-18-1.
MATOUŠEK, Jiří, Iason URBAN a Petr LINHART. CBRN: detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. ISBN 978-80-7385-048-7.

4. semestr
Zápočet – seminární práce o rozsahu 5 normostran textu na zadané téma, prezentace seminární práce, písemný test
Zkouška – ústní
5. semestr
Zápočet – seminární práce o rozsahu 5 normostran textu na zadané téma, prezentace seminární práce, písemný test
Zkouška – ústní

8p + 8c

8p + 8c