Security and State Defence
Subject Security and State Defence (SSD)
Guarantee PhDr. Libor Frank, Ph.D.
Department Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 5
Recommended year/semester 1/1
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Security terminology (definition and genesis of key terms) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction to security studies (schools and approaches to security research, conceptualization of security, relationship to other disciplines) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State and armed forces (definition of state and its functions, security and defense policy, genesis of the relationship between state and army) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security organizations and regimes (genesis and examples of security regimes, other major or regional organizations, INGOs) 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Bezpečnostní strategie České republiky 2015. Praha, únor 2015. 24 s.
BORKOVEC, Zdeněk. Proces vstupu ČR do NATO a jeho vliv na utváření bezpečnostního systému ČR. Vojenské rozhledy. 2014, roč. 23 (54), č. 1, s. 8–21.
BUZAN, Barry, WaVER, Ole, DE WILDE, Jaap. Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu. Ivo Lukáš. Brno: Centrum strategických studií, 2005. ISBN 80-903333-6-2. (strany 9-60).
EUISS. Permanent Structured Cooperation: What´s in a Name? Chaillot Paper 142. November 2017, Brusel. 71 s.
Obranná strategie České republiky. Praha, 2017. 8 s.
Organization for Security and Co-operation in Europe - Factsheet: What is the OSCE? Vienna: Press and Public Information Section, OSCE. 8 s.
PŠEJA, Pavel, SUCHÝ, Petr, KRPEC, Oldřich, KŘÍŽ, Zdeněk (eds.). 2016. Moc a zájmy v mezinárodním systému: Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK. (s. 7-21).
SOLANA, Javier et al. More Union in European Defence: Report of a CEPS Task Force. February 2015.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Doporučená:
EICHLER, Jan. Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství. 2012, LXI, č. 3, s. 19-28.
FRANK, Libor. Aktuální změny v bezpečnostním prostředí a dopad na ozbrojené síly. In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015 - 6. Medzinárodná vedecká konferencia - Zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš, Slovenská republika: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015, s. 136-142. ISBN 978-80-8040-515-1.
FRANK, Libor. Security, Defence and Armed Forces - Public View. In: The 23 rd International Conference The Knowledge-Based Organization - CONFERENCE PROCEEDINGS 1. Sibiu: "Nicolae Balcescu" Land Forces Academy, 2017, p. 184-188. ISSN 1843-682X. ISBN 978-973-153-273-8.
FUČÍK, Jakub; KŘÍŽ, Zdeněk. Informační revoluce, vojensko-technická revoluce, nebo revoluce ve vojenských záležitostech?. Obrana a strategie. (Defence and Strategy.), 2013, sv. 13, č. 2, s. 15-24. ISSN 1214-6463.
GOLDSTEIN, Joshua S. International Relations, 4. vyd. New York: Pearson, 2001 (s. 3-20.)
LAŠANDOVÁ, Alexandra. Kenneth N. Waltz - Medzinárodný systém ako príčina konfliktu. E-polis.cz, 9. říjen 2006.
MERARI, Ariel. Terrorism as a Strategy of Insurgency. Terrorism and Political Violence. Vol. 5, No. 4 (Winter 1993).
Notification on Permanent Structured Cooperation (PESCO) to the Council and to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Brusel, 2017.
STOJAR, Richard. Konflikt na Ukrajině a ruský zásah: Nový způsob vedení hybridní války, nebo aplikace klasických postupů?. Vojenské rozhledy. (Czech Military Review.), 2015, sv. sv. 24(56), č. 1, s. 26-37. ISSN 1210-3292.

Zápočet - zpracování a prezentace individuální prezentace, zápočtový test.
Zkouška písemná.