Society and the Armed Forces SOS-3-BP
Subject Society and the Armed Forces (SAF)
Guarantee Mgr. Aleš Binar, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Society and the Armed Forces (1/1)
Society and the Armed Forces (1/2)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 1/2
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Czech Republic in system of collective security within NATO, profesionalization of Army of Czech Republic 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Political system of selected states of NATO, role of army in political systems and its democratic control 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces in political system of Czech Republic and its democratic control 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Security and military strategy of state 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Involvment of Czech Republic and Army of Czech Republic in foreign missions, support operations (CIMIC) from 2000 to present-day 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Present-day threats, crisis and conflicts - and its affect on armed forces and civil society 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Possibilites of mobilization and deployment of armed forces in present-day 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Present-day and future security threats in the world 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armed forces - organizational structures and tasks of the kinds of armed and unarmed forces in present-day 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit seminar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
KOVANDA, Petr; ZONA, Pavel. Civilně vojenská spolupráce. Praha: ASTRON studio CZ, a. s., 2016, 72 s., ISBN 978-80-906148-5-7.
HANZLÍK, František; VONDRÁŠEK, Václav. Armáda v zápase o uchopení politické moci v Československu v letech 1945-1948. Praha: Ministerstvo obrany - AVIS, 2006, 399 s. ISBN 80-7278-356-4. (vybrané části)
CLAUSEWITZ, Carl von. O válce. Brno: Bonus A, 1996, 756 s., ISBN 80-85914-27-1. (vybrané statě)
PIKNER, Ivo; GALATÍK, Vlastimil; ZONA, Pavel; HANUS, Jiří; KOVANDA, Petr. Úvod do studia vojenského umění. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2015, 88 s., ISBN 978-80-7231-439-3.
ČEP, David; KUBEŠA, Milan; ZONA, Pavel; ZŮNA, Pavel. Základy vojenských operací. Skripta. Brno: Univerzita obrany, 2011, 104 s., ISBN 978-80-7231-808-7. (vybrané statě)
KUBEŠA, Milan; SPIŠÁK, Ján; KOLÁČEK, Ladislav; HANUS, Jiří; ČEP, David; ZONA, Pavel. Použití ozbrojených sil v operacích. Skripta. Brno: Univerzity obrany, 2011, 125 s., ISBN 978-80-7231-821-6. (vybrané statě)
KOVANDA, Petr. The Relation between Military and Civilian Actors in Military Operations. In: The 21th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization. Management and Military Sciences. Sibiu, Romania: "Nicolae Balcescu" Land Force Academy Publishing House, 2015, p. 62-65., ISSN 1843-6722.
Doktrína Armády České republiky. 3. vyd. Praha: MO ČR – Prezentační a informační centrum, 156 s., ISBN 978-80-7278-619-0. (vybrané statě)
Obranná strategie České republiky: The defence strategy of the Czech Republic, 2017. Praha: MO ČR - VHÚ Praha, 16 s., ISBN 978-80-7278-702-9.
GALATÍK, Vlastimil a kol. Vojenská strategie. Praha: MO ČR - Prezentační a informační centrum MO, 2008, 344 s., ISBN 978-80-7278-475-2. (vybrané statě)
Pub-53-01-1, Velení a řízení v operacích, 2006. Vyškov: Institut doktrín VeV – VA.
Pub-31-00-01, Protipovstalecký boj: Vojenská doktrína, 2010. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA.
Pub-31-10-02, Taktika pozemních sil: Vojenská doktrína, 2011. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA.

Doporučená:
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: MZV ČR, 2015, 22 s., ISBN 978-80-441-005-5.
Bílá kniha o obraně. Praha: MO ČR - odbor komunikace a propagace, 2011. 168 s., ISBN 978-80-7278-564-3.
HOLCNER, Vladan. Základy ekonomiky obrany státu: studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-807231-817-9.
KOVANDA, Petr. Strategická komunikace - ovlivňování obyvatelstva. In: Zborník vedeckých a odborných prác „NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2017“. Liptovský Mikuláš: AOS generála Milana Rastislava Štefánika, 2017, s. 247-253., ISBN 978-80-8040-551-9.
KOVANDA, Petr. Základy informačních operací. In: TAKTIKA 2016. Brno: Univerzita obrany, 2016, s. 77-83., ISBN 978-80-7231-398-3.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998, o bezpečnosti České republiky.
Zákon č. 219/1999 Sb. ze dne 14. září 1999, o ozbrojených silách České republiky.
Zákon č. 222/1999 Sb. ze dne 14. září 1999, o zajišťování obrany České republiky.
Zákon č. 545/2004 Sb. ze dne 4. listopadu 2014, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon).
Zákon č. 45/2016 Sb. ze dne 13. ledna 2016, o službě vojáků v záloze.
ŠEDIVÝ, Jiří. Válka: rámec pro analýzu. [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/valka-ramec-pro-analyzu.html. 18 s.
AAP-6, NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French). NATO Standardization Agency (NSA) NATO Headquarters B-1110 Brussels, Belgium, 2010. Czech edition. [online]. [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://www.oos-data.army.cz/aap6/AAP-06(2015)cz-final.pdf (vybrané pojmy).

1. semestr – zápočet - písemný test a splnění úkolů na zápočtovém cvičení.

2. semestr – zápočet - písemný test a splnění úkolů na zápočtovém cvičení; zkouška ústní.

8p + 8c

8p + 8c