Cyber Security
Subject Cyber Security (CS)
Guarantee plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to cyber security 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standards and laws of cyber security. Protection of classified information and identification of non-classified information 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Information Security Management System (ISMS) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Threats and risks in cyberspace. Asset protection. 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concept of cyber security and defense in the Czech Republic, NATO and the EU 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HROMADA, Martin; HRŮZA, Petr; KADERKA, Josef; LUŇÁČEK, Oldřich; NEČAS, Miroslav; PTÁČEK, Bohumil; SKORUŠA, Leopold; SLOŽIL, Richard. Kybernetická bezpečnost: teorie a praxe. Praha: Powerprint s.r.o., 2015, 250 s. ISBN 978-80-87994-72-6.
HRŮZA, Petr; PITAŠ, Jaromír; ŠANDA, Jaroslav; BRECHTA, Bohumil. Kybernetická bezpečnost II. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2013, 100 s. ISBN 978-80-7231-931-2.
HRŮZA, Petr. Kybernetická bezpečnost. Brno: Univerzita obrany, 2012, 90 s. ISBN 978-80-7231-914-5.
JIRÁSEK, Petr, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. Třetí aktualizované vydání. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2015. ISBN 978-80-7251-436-6.
Vydané normy ISO/ČSN řady 27000 a platné zákony a vyhlášky z oblasti kybernetické bezpečnosti.

Doporučená:
SINGER, P. W. a Allan FRIEDMAN. Cybersecurity and cyberwar: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press, c2014. ISBN 978-0-19-991-809-6.
KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-15-7.
ČAPEK, Jan, Miloslav HUB, Radim ROUDNÝ, Hana KOPÁČKOVÁ, Jan FUKA a Martin IBL. Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. Monografie. ISBN 978-80-7395-953-1.
GLENNY, Misha. Temný trh: kyberzloději, kyberpolicisté a vy. Praha: Argo, 2013. Zip. ISBN 978-80-7363-522-0.
MAISNER, Martin. Zákon o kybernetické bezpečnosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-817-8.

Zápočet - v průběhu semestru 1 písemka, zpracování 1 případové studie studentem na zadané téma v rozsahu do 15 stran a následná obhajoba před zkouškou. Obsah a obhajoba práce bude tvořit 30 % známky za zkoušky.

Zkouška ústní.