Public-Sector Logistics
Subject Public-Sector Logistics (PSL)
Guarantee plk. gšt. doc. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.
Department Department of Logistics
Specialization NO
Profiling subject NO
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 3
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Instroduction to Logistics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory / Supply, Transport / Means of Transport, Handling / Handling, Warehousing / Storage, Supply Routes, Personnel, Information and Financial Resources 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inventory management, purchasing logistics, distribution logistics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Public procurement in the Czech Republic, state property management 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistic support of Integrated Rescue System (IRS) and Armed Forces earmarked for IRS 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
GROS, I. Velká kniha logistiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2016. ISBN 978-80-7080-952-5.
MACUROVÁ, a kol. Logistika. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-2483-791-8.
BINAR, Tomáš a Jiří SUKÁČ. Hospodaření s majetkem státu u nákladového střediska. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-471-3.
BINAR, Tomáš a Miroslav OVESNÝ. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1. - část I. Brno: Univerzita obrany, 2013. ISBN 978-80-7231-942-8.
Zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dostupné na: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-a-jeho-provadeci-predpisy/Uplne-aktualni-zneni-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek.
RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013.
NV MO č. 51/2013. Postupy při hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013.

Doporučená:
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů (např. vyhlášky č. 542/2002 Sb.)
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) a prováděcí vyhláška č. 452/2002 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zápočet - prezentace, seminární práce, účast na cvičení, absolvování min. 85 % hodinové dotace předmětu.
Zkouška – ústní a praktická.