Physical Education TV-5-MP
Subject Physical Education (PE)
Guarantee plk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
Department Physical Training and Sports Centre
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Physical Education (1/1)
Physical Education (1/2)
Physical Education (2/3)
Physical Education (2/4)
Physical Education (3/5)
Physical Education (3/6)
Physical Education (4/7)
Physical Education (4/8)
Physical Education (5/9)
Physical Education (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 3/5
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Special physical preparation 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winter practice 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NVMO č.12/2011 Služební tělesná výchova v resortu MO
KRIŠTOFIČ, J.: Kondiční trénink. Praha: Grada publishing, 2007
PERIČ, T. DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha: Grada publishing, 2010
Speciální tělesná příprava Pub-71-84-01

Doporučená:
JARKOVSKÁ H. Posilování - kondiční kruhový trénink, Praha: Grada Publishing, 2010. 144s. ISBN 978-80-247-3056-1
TVRZNÍK A., ŠKORPIL M., SOUMAR L, Běhání – od joggingu po maraton, Praha: Grada Publishing, 2006. 248s. ISBN 978-80-247-1220-8
ALTER. M. J., Strečink, Praha: Grada Publishing, 1999. 232s. ISBN 80-7169-763-X
DOVALIL, J. a kol.Výkon a trénink, Praha: Olympia, 2002. 336s. ISBN 80-7033-760-5
Povinná multimediální:
Výukové DVD – 1. stupeň boje zblízka
Výukové DVD – Boj na zemi

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanovených kurzů, reálné doložení individuální přípravy, zvládnutí základní metodiky vedení a řízení tréninkové jednotky.

1. semestr - kondiční příprava, splnění stanovených testů.

2. semestr - kondiční příprava; letní praxe, splnění stanovených testů.

3. semestr - speciální tělesná příprava; překonávání překážek, splnění stanovených testů.

4. semestr - vojenské plavání; letní praxe, splnění stanovených testů.

5. semestr - speciální tělesná příprava; zimní praxe, splnění stanovených testů.

6. semestr - metodika řízení tělesné výchovy, splnění stanovených testů.

7. semestr - vojenské lezení; zimní praxe, splnění stanovených testů.

8. semestr - speciální tělesná příprava; letní praxe,splnění stanovených testů.

9. semestr - základní tělesná výchova,splnění stanovených testů.

10. semestr - základní tělesná výchova, splnění stanovených testů.