Tělesná výchova TV-5-MP
Název předmětu Tělesná výchova (TV)
Garant plk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
Katedra Centrum tělesné výchovy a sportu
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Tělesná výchova (1/1)
Tělesná výchova (1/2)
Tělesná výchova (2/3)
Tělesná výchova (2/4)
Tělesná výchova (3/5)
Tělesná výchova (3/6)
Tělesná výchova (4/7)
Tělesná výchova (4/8)
Tělesná výchova (5/9)
Tělesná výchova (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet
Kredity 3
Dop. roč./sem. 4/7
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Vojenské lezení 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimní praxe 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NVMO č.12/2011 Služební tělesná výchova v resortu MO
KRIŠTOFIČ, J.: Kondiční trénink. Praha: Grada publishing, 2007
PERIČ, T. DOVALIL, J.: Sportovní trénink. Praha: Grada publishing, 2010
Speciální tělesná příprava Pub-71-84-01

Doporučená:
JARKOVSKÁ H. Posilování - kondiční kruhový trénink, Praha: Grada Publishing, 2010. 144s. ISBN 978-80-247-3056-1
TVRZNÍK A., ŠKORPIL M., SOUMAR L, Běhání – od joggingu po maraton, Praha: Grada Publishing, 2006. 248s. ISBN 978-80-247-1220-8
ALTER. M. J., Strečink, Praha: Grada Publishing, 1999. 232s. ISBN 80-7169-763-X
DOVALIL, J. a kol.Výkon a trénink, Praha: Olympia, 2002. 336s. ISBN 80-7033-760-5
Povinná multimediální:
Výukové DVD – 1. stupeň boje zblízka
Výukové DVD – Boj na zemi

Praktické zvládnutí stanovených dovedností, splnění stanovených výkonnostních norem, absolvování stanovených kurzů, reálné doložení individuální přípravy, zvládnutí základní metodiky vedení a řízení tréninkové jednotky.

1. semestr - kondiční příprava, splnění stanovených testů.

2. semestr - kondiční příprava; letní praxe, splnění stanovených testů.

3. semestr - speciální tělesná příprava; překonávání překážek, splnění stanovených testů.

4. semestr - vojenské plavání; letní praxe, splnění stanovených testů.

5. semestr - speciální tělesná příprava; zimní praxe, splnění stanovených testů.

6. semestr - metodika řízení tělesné výchovy, splnění stanovených testů.

7. semestr - vojenské lezení; zimní praxe, splnění stanovených testů.

8. semestr - speciální tělesná příprava; letní praxe,splnění stanovených testů.

9. semestr - základní tělesná výchova,splnění stanovených testů.

10. semestr - základní tělesná výchova, splnění stanovených testů.