Aplikovaná matematika strojní II AMAS II-5-MPV
Název předmětu Aplikovaná matematika strojní II (AMAS II)
Garant prof. RNDr. Šárka Mayerová, Ph.D.
Katedra Katedra matematiky a fyziky
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Klasifikovaný zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 3/6
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Statistika 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistická indukce 8 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Testování hypotéz 12 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analýza rozptylu 12 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regresní analýza 16 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Kropáč, J. Úvod do počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. Skriptum 2. vydání. Brno: Vojenská
Kropáč, J. Vybrané partie z náhodných procesů a matematické statistiky. Skriptum. 1. vydání. Brno: Vojenská

Doporučená:
Anděl, J. Statistické metody. 4. vydání. Praha: MATFYZPRESS, 2007. 299 s. ISBN 80-7378-003-8
Likeš, J., Machek, J. Matematická statistika. 1. vydání. Praha: SNTL, 1983. 180 s. Dostupné v knihovně UO pod
Litschmannová, M. Úvod do statistiky [online]. 1. vydání. Ostrava: VŠB, 2011, ix+369 s. Dostupné
Neubauer, J., Sedlačík, M., Kříž, O. Základy statistiky. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016. 278 s. ISBN 978-