Artillery Tactics TAD-5-MP
Subject Artillery Tactics (AT)
Guarantee mjr. Ing. Jan Ivan, Ph.D.
Department Department of Fire Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Artillery Tactics (4/7)
Artillery Tactics (4/8)
Artillery Tactics (5/9)
Artillery Tactics (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 10
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction. Basic assignation of the Artillery. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artillery Historical Development. 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tactical Symbology. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basics of Artillery Operations in Combat. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combat Support of Artillery Battery Operations. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complex Preparation and Managment of Artillery Operations. 24 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Practical Training 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
Povinná:
MO ČR. Bojové použití dělostřelectva AČR. Děl-1-1. Praha: 2018. 218 s.
MO ČR. Pravidla střelby a řízení palby. Děl-2-1. Praha: 2018. 222 s.
MO ČR. Pozemní síly v operacích (Vojenská doktrína). Pub-31-10-01. Vyškov: 2011. 296 s.
MO ČR. Taktika pozemních sil (Vojenská doktrína). Pub-31-10-02. Vyškov: 2011. 340 s.

Doporučená:
MO ČR. Bojové použití dělostřelectva AČR. Pub-35-14-01. Praha: 2013. 203 s.
MO ČR. Příprava příslušníků AČR (Vojenská publikace). Pub-70-01-01. Praha: 2009. 224 s.
NATO SO. NATO Land-Based Fire Support Procedures. AArtyP-1. Brusel: 2015. 134 s.
NATO SO. NATO Fire Support Doctrine. AArtyP-5. Brusel: 2015. 115 s.
MRÁZEK, Stanislav. Polní dělostřelectvo. Brno: VA, 2002, 87 s.
MRÁZEK, Stanislav. Historie dělostřelectva I (XIV.-XIX. století). Brno: VA, 2002, 87 s.
ČERMÁK, Bohumil. Použití dělostřelectva v boji mechanizované brigády. Brno: VA, 2004. 83 s.
HREBÍČEK, Miroslav, MRÁZ, Ivan. Rozmístění dělostřelecké baterie mimo boj. Vyškov: VVŠPV, 2001. 54 s.
HREBÍČEK, Miroslav. Rekognoskační skupina dělostřeleckého oddílu a rekognoskační družstvo dělostřelecké baterie. Vyškov: VVŠPV, 2000. 69 s.
HREBÍČEK, Miroslav. Bojové použití dělostřeleckého oddílu (baterie) mechanizované brigády v obraně. Vyškov: VVŠPV, 1999. 114 s.
HEGYI, Roman. Použití dělostřelectva praporního úkolového uskupení. Brno: UO, 2008. 81 s.
POTUŽÁK, Ladislav, VONDRÁK, Josef. Situační značky a zkratky – dělostřelectvo. Brno: UO, 2009. 49 s.
POTUŽÁK, Ladislav, VONDRÁK, Josef, SOTULÁŘ, Bohuslav, SOBARŇA, Michal. Základní pojmový aparát pozemního dělostřelectva AČR. Brno: UO, 2011. 130 s.
VAĽKO, Jozef, GOLIAN, Milan. Vybrané pojmy a definice pozemního dělostřelectva podle standardizačních dohod NATO. Vyškov: VVŠPV, 2002. 89 s.
OPĚLA, Miroslav. Bojové použití dělostřelecké baterie. Vyškov: VVŠPV, 1989. 69 s.
OPĚLA, Miroslav. Bojové použití dělostřelecké baterie za útoku a ve střetném boji. Vyškov: VVŠPV, 1989. 95 s.
ČERMÁK, Bohumil, MULLER, Zdeněk. Palebná podpora pozemních sil. Brno: VA, 2002. 69 s.

7. semestr - dva průběžné testy zaměřené na teoretická východiska bojového použití dělostřelectva, zpracování individuální práce na historický vývoj bojového použití dělostřelectva a následná prezentace

8. semestr - dva průběžné testy zaměřené na použití dělostřelectva v rámci bojových a nebojových operací; zkouška individuální ústní v plném rozsahu doposud probrané tématiky

9. semestr - dva průběžné testy zaměřené na plánování a koordinaci bojové činnosti dělostřelectva; zkouška individuální ústní v plném rozsahu doposud probrané tématiky

10. semestr - dva průběžné testy zaměřené na všeobecné zásady bojového použití dělostřelectva, zpracování individuální práce zaměřené na téma plánování palebné podpory brigádního úkolového uskupení a následné obhájení