Artillery Units: Operations CJD-5-MP
Subject Artillery Units: Operations (AUO)
Guarantee mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Department Department of Fire Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Artillery Units: Operations (4/7)
Artillery Units: Operations (4/8)
Artillery Units: Operations (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 7
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Activities on the Observer Post. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construction of Artillery Ammunition. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Development Trends in Artillery Weapons and Ammunition. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Ballistics. Basic Terms. 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Ballistics. Gas Pressure in Constant nad Changing Internal Barrel Volume. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Ballistics. Gunpower in Shell Charges. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internal Ballistics. Measurement. 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
External Ballistics. Basic Concepts. 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
External Ballistics. Forces Affecting Shell Flight. 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
External Ballistics. Shell Movement Equation. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
External Ballistics. Shell Stabilization. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
External Ballistics.Theory of Corrections. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
External Ballistics. Spread of Shell Trajectories. 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Main Functions and Tactical Data of Fire Control Automated System of the Czech Artillery. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Automated Fire Control System and its Communication Sites. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Firing Data Determination in Automated Fire Control System. 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
MO ČR. Palebná služba pozemního dělostřelectva. Děl 3-1. Praha: 1995. 186 s.
SOTULÁŘ, Bohuslav, BARTOŠ, Marián. Opravy ve vnitřní balistice hlavňových zbraní. Vyškov: VVŠPV, 2000. 79 s.
SOTULÁŘ, Bohuslav, BARTOŠ, Marián. Úvod do vnitřní balistiky děl. Vyškov: VVŠPV, 1997. 82 s.
SOTULÁŘ, Bohuslav, BARTOŠ, Marián. Vnitřní balistika hlavňových zbraní (veličiny v konstantním a proměnném objemu) Vyškov: VVŠPV, 1999. 66 s.
KOMENDA, Jan. Základy vnější balistiky. Brno: VA, 2001. 116 s.
ŠILINGER, Karel, BLAHA, Martin. Automatizovaný systém řízení palby dělostřelectva Armády ČR. Brno: Univerzita obrany, 2016, 106 s.
LÍZNAR, Karel. Činnost v prostoru palebných postavení baterie do zahájení palby. Brno: UO, 2020. 48 s.
EXPAL. Minomet ráže 81 mm 81-MX2-KM s asymetrickou dvojnožkou – uživatelská příručka. OM 02-116010000000. 2015. 63 s.
BALÁŽ, Teodor, RACEK, František, MELŠA, Pavel. Rektifikace dělostřeleckých zbraní. Brno: UO, 2012. 61 s.

Doporučená:
FMNO. Tabulky střelby pro 152mm ShKH vz. 77. Děl 11-66. Praha: 1991. 694 s.
FMNO. Tabulky střelby pro 120mm minomet a 120mm samohybný minomet. Děl-11-81. Praha: 1989. 226 s.
MO ČR. Bojové použití dělostřelectva AČR. Děl-1-1. Praha: 2018. 218 s.
MO ČR. Pravidla střelby a řízení palby. Děl-2-1. Praha: 2018. 222 s.
PLÍHAL, Bohumil, BEER, Stanislav JEDLIČKA, Luděk. Vnitřní balistika hlavňových zbraní. Brno: Univerzita obrany, 2004.
BALAŠTÍK, P. a kol. Dělostřelecké zbraně. Brno: Univerzita obrany, 2006. ISBN 80-85960-74-5. 349 s.
MO ČR. Palebná služba minometných jednotek. Pom-2/10-663. Praha: 2002. 222 s.
KADAŇKA, Vladimír. Vnitřní balistika hlavňových zbraní. Praha: Naše vojsko, 1985. 344 s.
KODYM, Pravoslav, JIRSÁK, Čestmír. Sbírka příkladů I. Vnější balistika, S 2632/4/1. Brno: VA, 1984. 122 s.
FMNO. 120mm minomet. Technický popis a provoz. Děl 22-62. Praha: 1989. 156 s.
MNO. 152 mm samohybná kanónová húfnica vz.77 Technický popis. Děl 22-40/1. Praha: 1983. 372 s.
MNO. 152 mm samohybná kanónová húfnica vz.77 Střelivo. Děl 22-40/3. Praha: 1982.
MNO. 152 mm samohybná kanónová houfnice vz.77 Prohlídky a ošetřování. Děl 22-40/4. Praha: 1991. 120 s.
PŘIKRYL, Bohuslav, BARTOŠ, Marián. Munice základního určení pro 152 mm ShKH vz. 77. Vyškov: VVŠPV, 2001. 114 s.
MO. 120mm samohybný minomet – používání. RDV-22-5. Praha: 1998. 152 s.
EXPAL. Minomet ráže 81 mm 81-MX2-KM s asymetrickou dvojnožkou – technická příručka. TM 02-116010000000. 2015. 39 s.

7. semestr - dva průběžné písemné testy formou výběru správné odpovědi v plném rozsahu probrané tématiky v daném semestru; zkouška individuální ústní

8. semestr - jeden průběžný písemný test formou výběru správné odpovědi, jedno průběžné písemné přezkoušení formou písemných odpovědí na otázky v rozsahu probrané tématiky; zkouška individuální ústní v plném rozsahu doposud probrané tématiky

9. semestr - dva průběžné písemné testy formou výběru správné odpovědi, jedno průběžné písemné přezkoušení formou písemných odpovědí na otázky v rozsahu probrané tématiky