Artillery Fire Control
Subject Artillery Fire Control (AFC)
Guarantee prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc.
Department Department of Fire Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Artillery Fire Control (4/7)
Artillery Fire Control (4/8)
Artillery Fire Control (5/9)
Artillery Fire Control (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 7
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Preparation of artillery fire control for artillery units. 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Complete and abridged preparation. 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fire for Effect of artillery units. 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjusting Fire in mountainous terrain. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shift of fire using auxiliary targets. 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Firing and fire controlling of mortar units. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organization, execution, and evaluation of firing tasks. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fundamentals of firing activity of artillery battalion. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparation of fire control for artillery battalion. 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adjusting fire by artillery battalion. 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Theory of Firinging - Errors of complete preparation and shift of fire. 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
POTUŽÁK, Ladislav, BLAHA, Martin. Určování prvků pro účinnou střelbu podle výsledků vytvoření fiktivních pomocných cílů. Brno: Univerzita obrany, 2017, 86 s. ISBN 978-80-7582-018-1.
POTUŽÁK, Ladislav, BLAHA, Martin; ŠILINGER, Karel. Zásady řízení palby dělostřelectva. Brno: Univerzita obrany, 2017, 85 s. ISBN 978-80-7582-002-0.
POTUŽÁK, Ladislav, BLAHA, Martin, ŠILINGER, Karel. Zásady střelby dělostřelectva. Brno: Univerzita obrany, 2016, 103 s. ISBN 978-80-7231-473-7.
POTUŽÁK, Ladislav, BLAHA, Martin. Určování prvků pro účinnou střelbu úplnou přípravou. Brno: Univerzita obrany, 2014, 86 s. ISBN 978-80-7231-967-1.

Doporučená:
POTUŽÁK, Ladislav, BLAHA, Martin. aj. Pravidla střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva. Děl 2-1. Praha: 2018. 222 s.
POTUŽÁK, Ladislav, SOBARŇA, Michal. Určování prvků pro účinnou střelbu zastřílením bez využití prostředků dělostřeleckého průzkumu. Brno: Univerzita obrany, 2008. 86 s.
POTUŽÁK, Ladislav, SOBARŇA, Michal. Určování prvků pro účinnou střelbu zastřílením s využitím prostředků dělostřeleckého průzkumu. Brno: Univerzita obrany, 2008. 76 s.
ROVŇAN, Anton, VYKYDAL, Lubomír. Učebnice střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva díl 1. Martin: VVVTŠ, 1978. 354 s.
ROVŇAN, Anton, VYKYDAL, Lubomír, KOVÁČ, Eduard. Učebnice střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva díl 2. Martin: VVVTŠ, 1979. 428 s.

7. semestr - dva průběžné písemné testy formou výběru správné odpovědi, jedno písemné přezkoušení formou praktických výpočtů úloh dle zadání v plném rozsahu probrané tématiky v daném semestru

8. semestr - splnění stanovených praktických úkolů komplexního odborného cvičení dělostřelecké specializace v rámci polního výcviku; písemná práce zpracovaná v rozsahu do 10 stran s následnou obhajobou

9. semestr - jedno průběžné přezkoušení formou písemných odpovědí na otázky v rozsahu probrané tématiky; zkouška individuální ústní v plném rozsahu doposud probrané tématiky

10. semestr - zpracování skupinového projektu v rozsahu do 15 stran s následnou obhajobou z oblasti zpracování střelecko-technické dokumentace hlavních funkcionářů v rámci procesů přípravy palby palebných jednotek