Informační analýza II IA II-5-MP
Název předmětu Informační analýza II (IA II)
Garant pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Katedra Katedra zpravodajského zabezpečení
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Informační analýza II (5/9)
Informační analýza II (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 7
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Informační systémy, jejich architektura a životní cyklus 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Databázové systémy, schéma databáze, vztahy v databázích 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operace nad databázemi, funkce databázového systému 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmy analýzy strukturovaných dat 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systémy pro správu dokumentů 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dokumentografické informační systémy 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fulltextové vyhledávání 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytický nástroj Tovek Tools a jeho dotazovací jazyk 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytický nástroj Analyst’s Notebook 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizace semestrálního projektu 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algoritmy analýzy nestrukturovaných dat 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úvod do problematiky data miningu 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vstupy a výstupy data miningu, ilustrační příklady 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Základní metody data miningu 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metody hodnocení a ověření výsledků 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Softwarové nástroje data miningu, zápočtový seminář 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
STODOLA, Petr. Analýza informačních zdrojů. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016, S-3873. ISBN 978-80-7231-459-1. 237 s.
ZIPFEL, Tomáš a HORÁK, Oldřich. Informační analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-819-3. 107 s.

Doporučená:
BUŘITA, Ladislav, et al. Informační systémy. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2005, U-3099. 169 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2005, S-3609. 175 s.
WITTEN, Ian H., FRANK, Eibe a HALL, Mark A. Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques. 3. vydání. Elsevier, 2011, ISBN 978-0-12-374856-0. 664 s.
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis, A Target-Centric Approach. 5. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2016. ISBN 978-1-5063-1681-9. 536 s.
HEUER, Richards J. a PHERSON, Raldolph H. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. 2. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2015. ISBN 978-1-4522-4151-7. 536 s.

9. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba semestrální práce, zkouška písemná.

10. semestr – 2 průběžné písmenky, zpracování a obhajoba semestrální práce.