Information Analysis II IA II-5-MP
Subject Information Analysis II (IA II)
Guarantee pplk. prof. Ing. Petr Stodola, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Information Analysis II (5/9)
Information Analysis II (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Introduction to information analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Problematic issues of information analysis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluation of information inputs 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytic process 16 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prediction, model 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analytical techniques, case studies 40 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Closing seminar 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
STODOLA, Petr. Analýza informačních zdrojů. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2016, S-3873. ISBN 978-80-7231-459-1. 237 s.
ZIPFEL, Tomáš a HORÁK, Oldřich. Informační analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-819-3. 107 s.

Doporučená:
BUŘITA, Ladislav, et al. Informační systémy. Učebnice. Brno: Univerzita obrany, 2005, U-3099. 169 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2005, S-3609. 175 s.
WITTEN, Ian H., FRANK, Eibe a HALL, Mark A. Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques. 3. vydání. Elsevier, 2011, ISBN 978-0-12-374856-0. 664 s.
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis, A Target-Centric Approach. 5. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2016. ISBN 978-1-5063-1681-9. 536 s.
HEUER, Richards J. a PHERSON, Raldolph H. Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis. 2. vydání. Los Angeles: CQ Press, 2015. ISBN 978-1-4522-4151-7. 536 s.

9. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba semestrální práce, zkouška písemná.

10. semestr – 2 průběžné písmenky, zpracování a obhajoba semestrální práce.