Zpravodajství II ZPR II-5-MP
Název předmětu Zpravodajství II (ZPR II)
Garant plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.
Katedra Ústav zpravodajských studií
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Zpravodajství II (5/9)
Zpravodajství II (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 8
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Hodnocení současného operačního prostředí 14 4 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpravodajská příprava bojiště 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpravodajská příprava bojiště v COIN 18 4 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hodnocení cílů a targeting v operacích 18 2 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informační operace 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánování a řízení zpravodajského projektu 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská informace a zpravodajský cyklus. Brno: Vojenská akademie, 2004. 66 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Brno: Univerzita obrany, 2005. S-3609. 175 s.
HORÁK, Oldřich., SKÁCEL, L. HUMINT a CI ve vojenských operacích. Brno: Univerzita obrany, 2005. 96 s.
HORÁK, Oldřich. Obrazové zpravodajství: (IMINT). Brno: Univerzita obrany, 2009. S-3052. 72 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajství z otevřených zdrojů (OSINT). Brno: Univerzita obrany, 2007. 114 s.
ZIPFEL, Tomáš a HORÁK, Oldřich. Informační analýza. Brno: Univerzita obrany, 2011. S-10043. ISBN 978-80-7231-819-3. 107 s.
ŘÍHA, Josef a HORÁK, Oldřich. SIGINT ve zpravodajství. Brno: Univerzita obrany, 2016. S-9037. ISBN 978-80-7231-392-1. 95 s.

Doporučená:
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis, A Target-Centric Approach, Washington, DC, 2007. ISBN 1-933116-93-5. 321 s.
AJP-2. Allied Joint Doctrine Inteligence and Security;Counter Intelligence and Security. Edition A Version 2. Brussel: NATO Standardization Office, 22 February 2016, 90 s.
AJP-2.1. Intelligence Procedures, Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 s.
AJP-2.3. Human Intelligence (HUMINT). Brussels: NATO Standardization Agency. July 2008. 58 s.
AJP-2.7. Joint Intelligence, Surveillance And Reconnaissance Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office. 11 July 2016. 56 s.
AJP-2.X. Imagery Intelligence, (IMINT) comment only. Brussels: NATO Standardization Office. 11 July 2016. 56 s.
AJP-3.9.2. Land Targeting. Edition A Version 1. Brussel: NATO Standardization Agency. 16 May 2006. 38 s.

9. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce, zkouška písemná.

10. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce.