Intelligence I ZPR I-5-MP
Subject Intelligence I (INT I)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Intelligence I (4/7)
Intelligence I (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 8
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Contemporary challenges in defence and security 8 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military-political situation of Russian federation 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insurgency 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military-political situation in Western Balkans 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military-political situation in Far East 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military-political situation in Near East 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Introduction of intelligence services of the Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence community in the Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence cycle 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Selected intelligence terminology 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basic intelligence fields 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUMINT 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning and management of intelligence 8 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Military-political situation in Middle and South Asia and Sub-Saharan Africa 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influence of users and politics on intelligence 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planning and management of intelligence project 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Povinná:
HORÁK, Oldřich a KUTĚJ, Libor. Základy zpravodajství. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-457-7. 114 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská informace a zpravodajský cyklus. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie, 2004. 66 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Brno: Univerzita obrany, 2005. S-3609. 175 s.

Doporučená:
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis Estimation and Prediction. STAC, Baltimore, Maryland, 1996. ISBN 1-56167-307-2.
ZRŮN, Michal a ŘEHOŘOVÁ, Lucie. Úvod do zpravodajství. Studijní text. Policejní akademie České republiky v Praze: Praha, 2007. ISBN 978-80-7251-252-2.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajství v asymetrických operacích armády USA. Vojenské rozhledy, 2006, roč. 15, č. 4, s. 81-86. ISSN 1210-3292.
HORÁK, Oldřich. Úloha „dlouhodobých“ PIR v mírových a podpůrných operacích. Vojenské rozhledy, 2006, roč. 15, č. 2, s. 144-149. ISSN 1210-3292.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza v asymetrické operaci. Vojenské rozhledy, 2007, roč. 16, č. 1, s. 52-57. ISSN 1210-3292.
PIKNER, Ivo a HORÁK, Oldřich. Zpravodajství z otevřených zdrojů. Vojenské rozhledy, 2007, roč. 16, č. 3, s. 35-42. ISSN 1210-3292.

7. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce, zkouška písemná.

8. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce.