Intelligence I ZPR I-5-MP
Subject Intelligence I (INT I)
Guarantee plk. gšt. doc. Ing. Mgr. Libor Kutěj, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Intelligence I (4/7)
Intelligence I (4/8)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Key problem of analytics 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis as a part of the intelligence process 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influence of environment on the intelligence process 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis today and tomorrow 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psychology of intelligence and information analysis 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exercise for the intelligence process 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
HORÁK, Oldřich a KUTĚJ, Libor. Základy zpravodajství. 1. vydání. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-457-7. 114 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská informace a zpravodajský cyklus. 1. vydání. Brno: Vojenská akademie, 2004. 66 s.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza. Brno: Univerzita obrany, 2005. S-3609. 175 s.

Doporučená:
CLARK, Robert M. Intelligence Analysis Estimation and Prediction. STAC, Baltimore, Maryland, 1996. ISBN 1-56167-307-2.
ZRŮN, Michal a ŘEHOŘOVÁ, Lucie. Úvod do zpravodajství. Studijní text. Policejní akademie České republiky v Praze: Praha, 2007. ISBN 978-80-7251-252-2.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajství v asymetrických operacích armády USA. Vojenské rozhledy, 2006, roč. 15, č. 4, s. 81-86. ISSN 1210-3292.
HORÁK, Oldřich. Úloha „dlouhodobých“ PIR v mírových a podpůrných operacích. Vojenské rozhledy, 2006, roč. 15, č. 2, s. 144-149. ISSN 1210-3292.
HORÁK, Oldřich. Zpravodajská analýza v asymetrické operaci. Vojenské rozhledy, 2007, roč. 16, č. 1, s. 52-57. ISSN 1210-3292.
PIKNER, Ivo a HORÁK, Oldřich. Zpravodajství z otevřených zdrojů. Vojenské rozhledy, 2007, roč. 16, č. 3, s. 35-42. ISSN 1210-3292.

7. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce, zkouška písemná.

8. semestr – 2 průběžné písemky, zpracování a obhajoba seminární práce.