Operational Use of Reconnaissance and Electronic Warfare II PZEB II-5-MP
Subject Operational Use of Reconnaissance and Electronic Warfare II (REW II)
Guarantee pplk. Ing. Petr Hlavizna, Ph.D.
Department Department of Intelligence Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Operational Use of Reconnaissance and Electronic Warfare II (5/9)
Operational Use of Reconnaissance and Electronic Warfare II (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Current security environment, operational environment and battlespace 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinds of reconnaissance 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Long range reconnaissance, combat reconnaissance 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Special reconnaissance 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air reconnaissance 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artillery reconnaissance 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineer reconnaissance 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radar reconnaissance, optoelectronic reconnaissance and electromagnetic spectrum reconnaissance 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reconnaissance provided by units of 102. reconnaissance battalion 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Povinná:
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p.
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
NATO. Electronic Warfare in the Land Battle (ATP-3.6.2.). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 87 p.
NATO. Electronic Warfare in Air Operations (ATP-3.6.3.). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 59 p.
NATO. Edition 2016 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) (AAP-6) [online]. Brussels: NATO Standardization Office, 2017. [Cit. 2018-01-10]. Dostupné z: <https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NON-CLASSIFIED%20NATO%20 GLOSSARIES/AAP-6.PDF>
Ministerstvo obrany ČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s.
<p>HLAVIZNA, Petr. <em>Operační použití průzkumu a elektronického boje I. </em>[skripta]. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2020, 154 s. ISBN 978-80-7582-147-8.</p>

Doporučená:
NATO. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (AJP-2.7.). Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office, 11 July 2016. 56 p.
US Army. Electronic Warfare Techniques (ATP 3-36). Washington, DC.: Headquarters, Department of the Army, 16 December 2014. 78 p.
MCDERMOTT, Roger N. Russia`s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the Electromagnetic Spectrum [online]. Estonia: International Centre for Defence and Security, 2017. [Cit. 2018-01-14]. ISBN 978-9949-9885-9-4 (tisk), 978-9949-9972-0-6 (PDF). Dostupné z: https://www.icds.ee/publications/article/russias-electronic-warfare-capabilities-to-2025-challenging-nato-in-the-electromagnetic-spectrum/
Ministerstvo obrany RF. Sborník radioelektronického boje v ozbrojených silách Ruské federace – 2017 [online]. Ruská federace: Ministerstvo obrany, náčelník vojsk REB, 2017. [Cit. 2018-01-10]. Dostupné z: <https://reb.informost.ru/2017/sod.php>

9. semestr - Ústní prezentace práce zpracované na cvičeních. Ústní zkouška.

10. semestr – Přednes odpovědí na otázky učitele na seminářích. Dokumenty zpracované při plánování operace na T9 zaměřené na EB.