General Engineer Support VZP-5-MP
Subject General Engineer Support (GES)
Guarantee pplk. Ing. Jaroslav Záleský, Ph.D.
Department Department of Engineer Support
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
General Engineer Support (4/7)
General Engineer Support (4/8)
General Engineer Support (5/9)
General Engineer Support (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
General engineer support within NATO 14 4 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineer support and environmental protection 18 6 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineer support to Civil-Military Cooperation (CIMIC) 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineer support to Information Operations (IO) 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engineer support to Psychological operations (PSYOPS) 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ZELENÝ, J. Všeobecná ženijní podpora [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2011.
PALASIEWICZ, Tibor a Pavel SKALICKÝ. Všeobecná ženijní podpora: Podpora operací odstraňováním výbušných prostředků. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-454-6.
ZELENÝ, J. Řízení, podpora, ochrana a zabezpečení činnosti jednotek ŽV (S2560). Brno: Univerzita obrany, 2012.
STANAG 2394 Doktrína ŽV pozemních sil (ATP-52(B)), 2006.
ŠTEVKO, G. Technika ŽV Plovoucí přepravní prostředky. Brno: Univerzita obrany, 2008.
ŠTEVKO, G. Ženijní stroje Prostředky pro těžbu a úpravu vody. Vyškov: VVŠ PV, 2001.
NEHODA, J. Elektrotechnické prostředky ŽV a ochrana před úrazem el. proudem. Vyškov: VVŠ PV, 2000.
STANAG 2377 EOD v oblasti likvidace výbušného materiálu.
STANAG 2396 Velení a řízení EOD v míru a ve válce, 2004.
Pom. Ženijní zabezpečení boje (pomůcka). Praha: MO, 2004.
STANAG 2096 REPORTING ENGINEER INFORMATION IN THE FIELD (AEngrP2(B)), 2004.
Žen-2-3 Ženijní průzkum. Praha: MO, 1992.
ŠTEVKO, G. Technologie práce zemních strojů. Vyškov: VVŠ PV, 2003.
ŠTEVKO, G. Ženijní stroje. Stroje pro těžbu a zpracování dřeva. Vyškov: VVŠ PV, 1985.
DVOŘÁK, J., ŠTEVKO, G. Technika a materiál záchranných jednotek. Vyškov: VVŠ PV, 2000.

Doporučená:
STANAG 2897 Vybavení k likvidaci výb. materiálu a požadavky na ně kladené (AEODP7), 2004.
STANAG 2929 Oprava poškozených letišť.
Žen-2-9 Ženijní práce všech druhů vojsk. Praha: MO, 1981.
STANAG 2885 Nouzové zásobování vodou v době války, 2004.
STANAG 2389 Požadavky na minimální kvalifikaci osob vycvičených k likvidaci výbušného materiálu, 1987.
STUDNIČKA J. Ocelové konstrukce. Praha: ČVUT, 2004.
JEŘÁBEK K. a kol. Stroje pro zemní práce, silniční stroje. Ostrava: VŠB TU, 1995.
AJP 3.12(A) ALLIED DOCTRINE FOR MILITARY ENGINEER SUPPORT TO JOINT OPERATIONS.
Žen-3-11 Soupravy pro ženijní průzkum. Praha: MO, 1984.

7. semestr – zpracování zápočtové práce zaměřené na optimalizaci využití ženijních prostředků v rozsahu do 10 stran a její obhajoba. Zkouška ústní.

8. semestr – zvládnutí úkolů praktického výcviku zaměřeného na aplikaci teorie EOD a C-IED v praxi. Zkouška ústní.

9. semestr – 2 průběžné písemné testy zaměřené na teoretickou a aplikační část v oblasti řízení jednotlivých úkolů všeobecné ženijní podpory. Zkouška ústní.

10. semestr – zpracování zápočtové práce zaměřené na systém ženijní podpory v NATO v rozsahu do 15 stran a její obhajoba.