Organizace a řízení jednotek ženijního vojska ORJ-5-MP
Název předmětu Organizace a řízení jednotek ženijního vojska (ORJ)
Garant mjr. Ing. Ota Rolenec, Ph.D.
Katedra Katedra ženijní podpory
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška ANO
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Organizace a řízení jednotek ženijního vojska (4/7)
Organizace a řízení jednotek ženijního vojska (4/8)
Organizace a řízení jednotek ženijního vojska (5/9)
Organizace a řízení jednotek ženijního vojska (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 10
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Ženijní podpora činnosti vojsk v bojové operaci 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženijní podpora činnosti vojsk v nebojové operaci 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Systém velení v ženijním vojsku a systém řízení ženijní podpory činnosti vojsk 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánování ženijní podpory činnosti vojsk ve štábu úkolového uskupení 6 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forma a obsah bojové ženijní dokumentace 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánování ženijní podpory ofenzivní činnosti úkolového uskupeni 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plánování ženijní podpory defenzivní činnosti úkolového uskupeni 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rekognoskace prostorů plnění úkolů jednotkami ženijního vojska 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost jednotek ženijního vojska 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Povinná:
ZELENÝ, Jaroslav, KYJOVSKÝ, Jan. Bojová ženijní podpora- II. Podpora pohybu vojsk. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2018. 73 s.
ZELENÝ, Jaroslav, PALASIEWICZ, Tibor. Bojová ženijní podpora- III. Podpora opatření proti pohybu nepřítele. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2018. 66 s.
ZELENÝ, Jaroslav. Bojová ženijní podpora. Operace úkolového uskupení. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 92 s.
ZELENÝ, Jaroslav, PALASIEWICZ, Tibor. Ženijní podpora operace. Plánování ve štábu úkolového uskupení. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 89 s.
ZELENÝ, Jaroslav, PALASIEWICZ, Tibor. Ženijní podpora operace II. Plánování realizace podpory ve štábu uskupení ženijního vojska. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 82 s.
POROČÁK, Ľubomír. Organizace a možnosti použití jednotek ženijního vojska AČR. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2014. 80 s.
ZELENÝ, Jaroslav. Řízení, podpora, ochrana a zabezpečení činnosti jednotek ženijního vojska. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2012. 93 s.
ZELENÝ, Jaroslav. Všeobecná ženijní podpora. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2011. 60 s.
ZELENÝ, Jaroslav, ŠTIPČÁK Jan. Operační postupy v oblasti ženijního zabezpečení. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2009. 48 s.

Doporučená:
POROČÁK, Ľubomír. Organizace a řízení jednotek ženijního vojska. Organizace a použití malých ženijních jednotek, odřadů a skupin. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2018. 80 s.
KROUPA, Lubomír. Ženijní podpora. Přehled termínů a zkratek. [Pomůcka]. Brno: Univerzita obrany, 2018. 40 s.
MAZAL, Jan. Spojenecká společná doktrína pro problematiku ženijních prací a ženijní podpory.[Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 112 s.
KYJOVSKÝ, Jan. Bojová ženijní podpora. Vojenské mosty, cesty a přepravy. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 88 s.
POROČÁK, Ľubomír. Ženijní práce. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2014. 174 s.
PALASIEWICZ, Tibor. Zatarasování-I. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2013. 102 s.
ZELENÝ, Jaroslav. Ženijní zabezpečení boje III. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2008. 63 s.
GRÁC Jaroslav, KOLÁČEK Ladislav. Album schémat – část I. Praporní úkolové uskupení. [Pomůcka]. Brno: Univerzita obrany, 2007.
KOLÁČEK, Ladislav. Vojenské situační značky podle APP-6A. [Pomůcka]. Brno: Univerzita obrany, 2006.

7.  semestr – 2 průběžné písemné testy zaměřené na teoretickou část v oblasti použití jednotek ženijního vojska v plnění úkolů ženijní podpory. Zkouška ústní.

8. semestr – zpracování zápočtové práce zaměřené na kalkulace plnění úkolů ženijní podpory činnosti vojsk v rozsahu do 10 stran a její obhajoba. Zkouška ústní.

9. semestr – zpracování ženijní bojové dokumentace dle zadání. Zkouška ústní.

10. semestr – zpracování zápočtové práce zaměřené na plánování přípravy v ženijním vojsku v rozsahu do 15 stran a její obhajoba.