Information Support IP-5-MP
Subject Information Support (IS)
Guarantee plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Information Support (4/7)
Information Support (4/8)
Information Support (5/9)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 4/7
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Information support - Information flows 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connections for units in relation to the information flows 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battle Management Vehicular Information System (Creation of combat documents, Tactical drawings) 18 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ČERNÝ, Jiří, HRŮZA, Petr, JAROŠ, Vítězslav. Systém velení a řízení v operacích. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2011. 139 stran. ISBN 978-80-7231-836-0
Pub – 31–10–01 Pozemní síly v operacích [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 296 s.
Pub – 31–10–02 Taktika pozemních sil [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 339 s.
Pub-53-01-1 Velení a řízení v operacích. Vojenská publikace. Vyškov: SpD-ŘeVD, 2006. 212 s.
HROMADA, Martin; HRŮZA, Petr; KADERKA, Josef; LUŇÁČEK, Oldřich; NEČAS, Miroslav; PTÁČEK, Bohumil; SKORUŠA, Leopold; SLOŽIL, Richard. Kybernetická bezpečnost: teorie a praxe. Praha: Powerprint s.r.o., 2015, 250 s. ISBN 978-80-87994-72-6.
HRŮZA, Petr; PITAŠ, Jaromír; ŠANDA, Jaroslav; BRECHTA, Bohumil. Kybernetická bezpečnost II. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2013, 100 s. ISBN 978-80-7231-931-2.
HRŮZA, Petr. Kybernetická bezpečnost. Brno: Univerzita obrany, 2012, 90 s. ISBN 978-80-7231-914-5.
STODOLA, P. Modelování a simulace bojové činnosti. Studijní text. Brno: Univerzita obrany, 2009. ISBN 978-80-7231-703-5.

Doporučená:
Oper-2-3 Vojenské grafické symboly (společná vojenská symbolika) [Vojenský předpis] Praha: GŠ 2015. 170 s.
ATP 3.2.2 Command and Control of Allied Land Forces (STANAG 2199). Brussels: NSO, 2016. 263 s.
APP-6(c) Joint Symbology (STANAG 2019). Brussels: NSA, 2012. 558 s.

7. semestr – zpracování studie jednotlivými studenty na téma informační toky a spojení u jednotek v rozsahu do 5 stran a následná obhajoba na semináři. Zkouška z praktické tvorby bojových dokumentů a taktických zákresů.

8. semestr - zpracování studie jednotlivými studenty na téma informační podpora a hlášení u jednotek v rozsahu do 6 stran a následná obhajoba na semináři.

9. semestr - zpracování 2 studií jednotlivými studenty na zadaná témata v rozsahu do 6 stran a následná obhajoba na seminářích. Zkouška ústní.