Quantitative Methods KM-5-MP
Subject Quantitative Methods (QM)
Guarantee doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D.
Department Katedra kvantitativních metod
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 4
Recommended year/semester 2/4
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Multidimensional data 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Random vector 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contingency tables 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis ov variance - one factor 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis ov variance - multiple factor 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regression analysis - regression line 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regression analysis - linear regression model 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regression analysis - tests and diagnostics 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regression analysis - nonlinear regression 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time series analysis - trend 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time series analysis - stationary models 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time series analysis - non-stationary models 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Time series analysis - seasonal models 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
The selected tasks in the field of security 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Neubauer, J. Sedlačík, M. a O. Kříž. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. 2., rozšířené vydání. Praha: Grada, 2016.
Hebák, P., Hustopecký, J., Jarošová, E. a I. Pecáková. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium, 2004.
Hebák, P. a J. Hustopecký. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium, 2005.
Arlt, J. a M. Arltová. Ekonomické časové řady. Praha: Professional Publishing, 2009.

Doporučená:
Neubauer, J., Odehnal, J., Sedlačík, M., Holcner, V., Foltin, P. a J. Michálek. Modelování a simulace procesů v oblasti ekonomiky bezpečnosti a obrany. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013.
Mann, Prem S. Introductory Statistics. Wiley, 2007
Anděl, J. Základy matematické statistiky. 2. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007.
Zvára, K. Regrese. Praha: Matfyzpress, 2008, 253 s
Brockwell, P. J. a R. A. Davis. Introduction to time series and forecasting. 2.vyd. New York: Springer, 2002.
Chatfield, Ch. Time-Series Forecasting. 1st edition. Boca Raton: Chapman&Hall/CRC, 2000.
Crawley, M. J. The R book. Wiley, 2007.

účast na cvičení, zpracování a prezentace projektů, zkouška - písemná, ústní