Operační použití průzkumu a elektronického boje I PZEB I-5-MPV
Název předmětu Operační použití průzkumu a elektronického boje I (PZEB I)
Garant kpt. Ing. Jan Nohel, Ph.D.
Katedra Katedra zpravodajského zabezpečení
Předmět specializace ANO
Předmět profilujícího základu ANO
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinný
Klasifikace Zápočet + Zkouška
Kredity 6
Dop. roč./sem. 5/9
Počet týdnů 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Dokumenty a legislativa; systém doktrín AČR; terminologie (zpravodajství AČR a NATO) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bezpečnostní systém ČR; zpravodajské služby ČR a zpravodajská podpora AČR 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Místo a úloha ZZ AČR (orgány ZZ AČR ve struktuře GŠ, PozS a VzS) 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Data, informace, zpravodajské informace a informační zdroje; práce s daty a informacemi 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vojenské operace (rozdělení, základní charakteristiky); charakteristika soudobých operací a operací blízké budoucnosti 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Organizační struktury NATO (zpravodajství, EB); úkoly zpravodajství a EB v NATO (PE/CE) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orgány ZZ AČR v sestavě rÚU, PrÚU a BÚU; zpravodajský cyklus, ISR proces, CM&IRM; plánovací a rozhodovací proces; zpravodajská příprava bojiště 28 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektromagnetické prostředí 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Místo a úloha EB v reálném operačním prostředí (InfoOps, PsyOps); interoperabilita, CESMO, REP; EB cizích států 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Role zpravodajství a EB při plnění úkolů targetingu; specifické úkoly EB v podmínkách soudobých operací 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plnění úkolů ZZ AČR u útvarů a jednotek EB (nařízení) 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Architektura ISR a EB v AČR 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Činnost zpravodajských a průzkumných orgánů a orgánů EB v operacích NATO 6 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příprava a vedení výcvikové činnosti (národní a mezinárodní cvičení) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zpravodajská podpora velitele při plánování operace (cvičení) 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zápočtový seminář 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
NATO. Allied Joint Doctrine For Intelligence; Counter-Intelligence And Security (AJP-2), Edition A Version 2. Brussels: NATO Standardization Office, 22 February 2016. 90 p.
NATO. Intelligence Procedures (AJP-2.1.). Brussels: NATO Standardization Agency, 6 June 2016. 92 p.
Ministerstvo obrany ČR. Elektronický boj v AČR (Pub-20-63-03). Praha: GŠ, 19. července 2010. 60 s.
NATO. Electronic Warfare in the Land Battle (ATP-3.6.2). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 87 p.
NATO. Electronic Warfare in Air Operations (ATP-3.6.3). Brussels: NATO Standardization Agency, August 2015. 59 p.
NATO. Edition 2016 NATO Glossary of Terms and Definitions (English and French) (AAP-6) [online]. Brussels: NATO Standardization Office, 2017. [Cit. 2018-01-10]. Dostupné z: <https://nso.nato.int/nso/ZPUBLIC/_BRANCHINFO/TERMINOLOGY_PUBLIC/NONCLASSIFIED%20NATO%20GLOSSARIES/AAP-6.PDF>
Česká republika. Bezpečnostní strategie ČR 2015 [online]. [Cit. 2018-01-07]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf>
Ministerstvo obrany ČR. Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení v AČR (Pub-20-00-02). Praha: Odbor vojskového průzkumu a EB, 20. října 2015. 81 s.

Doporučená:
NATO. AJP-2.7. Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Edition A Version 1. Brussels: NATO Standardization Office. 11 July 2016. 56 p.
US Army. ATP 3-36. EW techniques. Washington, DC.: Headquarters, Department of the Army. 16 December 2014. 78 p.
Ministerstvo obrany ČR. AAP-6 (2014). Slovník NATO s termíny a definicemi (anglicky a francouzsky) [online]. Praha: Odbor obranné standardizace, 2014. [Cit. 2018-01-07]. Dostupné z <http://www.oos.army.cz/terminologicky-slovnik-aap-6>
MCDERMOTT, Roger N. Russia`s Electronic Warfare Capabilities to 2025: Challenging NATO in the Electromagnetic Spectrum [online]. Estonia: International Centre for Defence and Security, 2017. [Cit. 2018-01-14]. ISBN 978-9949-9885-9-4 (tisk), 978-9949-9972-0-6 (PDF). Dostupné z <https://www.icds.ee/publications/article/russias-electronic-warfare-capabilities-to-2025-challenging-nato-in-the-electromagnetic-spectrum/>

Ústní prezentace seminární práce, prezentace výsledků ze cvičení.