Command and Staff Work in Operations VVSO-5-MP
Subject Command and Staff Work in Operations (CSWO)
Guarantee Ing. Jiří Černý, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Characteristics of command and control in operations at the tactical level. Types, levels and nature of command and control. Multinational interoperability. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command and control during the operations process (planning, preparing, executing and assessing the operation). 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command and control system at the tactical level. Command support. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Signal during operation. Communication and information systems in operations. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staff work at the tactical level (brigade, battalion). 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Army planning methodology (Decision Making Process Methodology - MDMP, Troop Leading Procedures - TLP). Preparing of plans and orders. 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tactical control. Reports in operation. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maps management. NATO joint military symbology. 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intelligence preparation of the battlespace. ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance). 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyber security. Threats in the area of cyber security during command and control in the operation. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social engineering in command and control process. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Pub-53-01-1 Velení a řízení v operacích. Vojenská publikace. Vyškov: SpD-ŘeVD, 2006. 212 s.
ČERNÝ, Jiří, HRŮZA Petr, JAROŠ, Vítězslav. Systém velení a řízení v operacích. [Studijní text]. S- 10521. Brno: Univerzita obrany, 2011. 139 s. ISBN 978-80-7231-836-0
ČERNÝ, Jiří a Jan DROZD. Task verbs – Úkolová (rozkazovací) slovesa používaná při velení a řízení sil a prostředků v operaci [Studijní pomůcka] 1.vyd. Brno: Katedra taktiky v Brně, 2014. 39 s.
NATO. AJP 3.2.2. Command and Control of Allied Land Forces. Brussels: NATO Standardization Agency, Ratification Draft 2005. (STANAG 2199). 157 p.
Ministerstvo obrany ČR. Oper-2-3 Vojenské grafické symboly (společná vojenská symbolika) [Vojenský předpis] Praha: GŠ, 2015. 170 s.
HROMADA, Martin; HRŮZA, Petr; KADERKA, Josef; LUŇÁČEK, Oldřich; NEČAS, Miroslav; PTÁČEK, Bohumil; SKORUŠA, Leopold; SLOŽIL, Richard. Kybernetická bezpečnost: teorie a praxe. Praha: Powerprint s.r.o., 2015. 250 s. ISBN 978-80-87994-72-6.

Doporučená:
Ministerstvo obrany ČR. AAP-15 Slovník zkratek používaných v dokumentech a publikacích NATO [Publikace] Praha: OOS / Úř OSK SOJ v Praze, 2016. 316 s.
Ministerstvo obrany ČR. AAP-6 Slovník termínů a definic NATO. Praha, 2010. 452 s. KOŽÍŠEK, Martin a Václav PÍSECKÝ. Bezpečně n@ internetu: průvodce chováním ve světě online. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5595-3.

Seminární práce, složení testu.