Tactics and Command in Operations TVO-5-MP
Subject Tactics and Command in Operations (TCO)
Guarantee Ing. Jiří Černý, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Tactics and Command in Operations (4/7)
Tactics and Command in Operations (4/8)
Tactics and Command in Operations (5/9)
Tactics and Command in Operations (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 3
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Force protection. 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar. 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millitary engineering during battle. 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustainment - support and services in operations. 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Health service support during battle. 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Doktrína AČR [Vojenská doktrína] 3.vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2013. 160 s.
Ministerstvo obrany ČR. Pub – 31–10–01 Pozemní síly v operacích [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 296 s.
Ministerstvo obrany ČR. Pub – 31–10–02 Taktika pozemních sil [Vojenská doktrína] 1. vyd. Vyškov: Odbor doktrín VeV – VA ve Vyškově, 2011. 339 s.
Ministerstvo obrany ČR. Oper-2-3 Vojenské grafické symboly (společná vojenská symbolika) [Vojenský předpis]. Praha: GŠ, 2015. 170 s.
ČERNÝ, Jiří, HRŮZA Petr, JAROŠ, Vítězslav. Systém velení a řízení v operacích. [Studijní text]. S- 10521. Brno: Univerzita obrany, 2011. 139 s. ISBN 978-80-7231-836-0
ČERNÝ, Jiří a Jan DROZD. Task verbs – Úkolová (rozkazovací) slovesa používaná při velení a řízení sil a prostředků v operaci [Studijní pomůcka] 1.vyd. Brno: Katedra taktiky v Brně, 2014. 39 s.
DUBEC, Radek; HRŮZA, Petr; SPIŠÁK, Ján; ČERNÝ, Jiří. Tvorba modulárních struktur úkolových uskupení. Praha: Powerprint s.r.o., Praha 6, 2012, 82 s. ISBN 978-80-87415-54-2.
Ministerstvo obrany ČR. Pub-36-00-01 Ochrana vojsk [Vojenská publikace] 2. Vydání. Vyškov: Centrum doktrín VeV-VA ve Vyškově, 2017. 117 s.
Ministerstvo obrany ČR. Pub-31-24-03 Taktika a použití pozemní PVO. [Vojenská publikace]. Vyškov: Ministerstvo obrany ČR, Odbor doktrín VeV – VA Vyškov, 2016.
NATO. AJP 3.2.2. Command and Control of Allied Land Forces. Brussels: NATO Standardization Agency, Ratification Draft, 2005. (STANAG 2199). 157 p

Doporučená:
Ministerstvo obrany ČR. Taktika pozemních si - Četa, družstvo, osádka, obsluha [Taktická doktrína]. Vyškov: Centrum doktrín VeV-VA ve Vyškově, 2018.
Ministerstvo obrany ČR. AAP-15 Slovník zkratek používaných v dokumentech a publikacích NATO. [Publikace]. Praha: OOS / Úř OSK SOJ v Praze, 2016. 316 s.
Ministerstvo obrany ČR. AAP-6 Slovník termínů a definic NATO. Praha, 2010. 452 s.
Ministerstvo obrany ČR. Všeob – Ř–1. Polní řád Pozemních sil AČR. Praha: Ministerstvo obrany, 2002. 333 s.
Ministerstvo obrany ČR. Vševojsk-1-3 Bojový předpis Pozemních sil AČR Část 2 Prapor (mechanizovaný, tankový, výsadkový). [Bojový předpis]. Praha: GŠ AČR, 2003. 212 s.
Ministerstvo obrany ČR. Vševojsk-1-2 Bojový předpis Pozemních sil AČR Část 1 Mechanizovaná divize (mechanizovaná brigáda). [Bojový předpis]. Praha: GŠ AČR, 2003. 245 s.
Ministerstvo obrany ČR. Pub-31-24-02 Doktrína pozemní PVO České republiky. [Vojenská publikace]. Vyškov: Ministerstvo obrany ČR, Odbor doktrín VeV – VA Vyškov, 2015.

 

7. semestr - 1 písemný test zaměřený na rozhodovací proces velitele jednotky a na bojové dokumenty; seminární práce na zadané téma v rozsahu do 15 stran; zkouška ústní.

8. semestr - 2 průběžné písemné testy zaměřené na ochranu vojsk a na bojovou podporu v operaci; seminární práce na zadané téma v rozsahu do 15 stran; zkouška písemná.

9. semestr - 1 písemný test zaměřený na strukturu, schopnosti a úkoly jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení; zápočtová práce na zadané téma v rozsahu do 20 stran; zápočet.

10. semestr - zápočtová práce na zadané téma v rozsahu do 20 stran; zápočet