Cyber Security II KB II-5-MP
Subject Cyber Security II (CS II)
Guarantee plk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject NO
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 3
Recommended year/semester 5/9
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Cyber Security. Information Security Management System (ISMS) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyber Security in the Ministry of Defense (Strategy, Action Plan, Cyber Security Council) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hacker, Typologies of Hackers, Hacker Groups 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyber and information warfare / operations (from history to the present). Cyberwar scenarios. 6 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Threats and risks in cyberspace 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Social engineering in cyberspace. Digital track. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATO and EU requirements on cyber security. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cybernetic military and non-military units in the world. Military Security Teams CIRC / CERT / CSIRT. International exercises on cyber security. 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Role and Mission of CIRC/MoD. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Role and Mission of NCISA. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Critical Information Infrastructure and Significant Information Systems. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Law in Cyber Security 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
ŘEHKA, Karel. Informační válka. Praha: Academia, 2017. XXI. století. ISBN 978-80-200-2770-2.
HROMADA, Martin; HRŮZA, Petr; KADERKA, Josef; LUŇÁČEK, Oldřich; NEČAS, Miroslav; PTÁČEK, Bohumil; SKORUŠA, Leopold; SLOŽIL, Richard. Kybernetická bezpečnost: teorie a praxe. Praha: Powerprint s.r.o., 2015, 250 s. ISBN 978-80-87994-72-6.
HRŮZA, Petr; PITAŠ, Jaromír; ŠANDA, Jaroslav; BRECHTA, Bohumil. Kybernetická bezpečnost II. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2013, 100 s. ISBN 978-80-7231-931-2.
HRŮZA, Petr. Kybernetická bezpečnost. Brno: Univerzita obrany, 2012, 90 s. ISBN 978-80-7231-914-5.
JIRÁSEK, Petr, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. Třetí aktualizované vydání. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2015. ISBN 978-80-7251-436-6.

Doporučená:
SINGER, P. W. a Allan FRIEDMAN. Cybersecurity and cyberwar: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press, c2014. ISBN 978-0-19-991-809-6.
KOLOUCH, Jan. CyberCrime. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2016. CZ.NIC. ISBN 978-80-88168-15-7.
ČAPEK, Jan, Miloslav HUB, Radim ROUDNÝ, Hana KOPÁČKOVÁ, Jan FUKA a Martin IBL. Vybrané aspekty kybernetické bezpečnosti. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. Monografie. ISBN 978-80-7395-953-1.
GLENNY, Misha. Temný trh: kyberzloději, kyberpolicisté a vy. Praha: Argo, 2013. Zip. ISBN 978-80-7363-522-0.
MAISNER, Martin. Zákon o kybernetické bezpečnosti: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-817-8.

9. semestr - zpracování 2 případových studií kolektivem studentům na zadané téma v rozsahu do 15 stran a následná obhajoba na seminářích.