French Language FJ-5-MP
Subject French Language (FL)
Guarantee Mgr. Zbyněk Rektořík, Ph.D.
Department Language Centre
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
French Language (2/3)
French Language (2/4)
French Language (3/5)
French Language (3/6)
French Language (4/7)
French Language (4/8)
French Language (5/9)
French Language (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinně volitelný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 4/8
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Preparation for NATO STANAG 6001, SLP 1111 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Pravdová M., Pravda M. Francouzština nejen pro samouky. LEDA 2007. ISBN 978-80-7335-083-3
Grégoire M. Grammaire progressive du français – niveau débutant. Clé international 2010. ISBN 978-209-038114-6
Miquel C. Vocabulaire progressif du français - niveau débutant. Clé international 2010. ISBN 978-209-038126-9
Miquel C. Communication progressive du français – niveau débutant. Clé international 2004. ISBN 978-209-033306-0

3. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %,

4. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %,

5. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %,

6. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %,

7. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %,

8. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %,

9. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %,

10. semestr - aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %, složení jazykové zkoušky podle NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111.