Německý jazyk NJ-5-MPV
Název předmětu Německý jazyk (NJ)
Garant Mgr. Iveta Macháčková
Katedra Centrum jazykového vzdělávání
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět NE
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinně volitelný
Klasifikace Zápočet
Kredity 2
Dop. roč./sem. 2/4
Počet týdnů 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Příprava na jazykovou zkoušku dle NATO STANAG 6001 SLP 1111 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Buscha Anne, Szita Szilvia. Begegnungen A1+. Schubert-Verlag. EAN 3929526867
Buscha Anne, Szita Szilvia. Begegnungen A 2. Schubert-Verlag. EAN 3929526891
Buscha Anne, Szita Szilvia. Begegnungen B 1+. Schubert-Verlag. EAN 3941323202
Anni Fischer-Mitziviris. So geht´s noch besser neu A2-B1. Ernst Klett Sprachen Stuttgart 2014.ISBN 978-3-12-675856-7

Aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění
dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %, složení jazykové zkoušky podle
NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111.