Ruský jazyk RJ-5-MPV
Název předmětu Ruský jazyk (RJ)
Garant Mgr. Ladislav Baumgartner
Katedra Centrum jazykového vzdělávání
Předmět specializace NE
Předmět profilujícího základu NE
Teoretický předmět PZ NE
Státní zkouška NE
Vícesemestrální předmět ANO

Navazující semestry předmětu (ročník/semestr):
Ruský jazyk (2/3)
Ruský jazyk (2/4)
Ruský jazyk (3/5)
Ruský jazyk (3/6)
Ruský jazyk (4/7)
Ruský jazyk (4/8)
Ruský jazyk (5/9)
Ruský jazyk (5/10)
Předmět jiné školy NE
Volitelnost Povinně volitelný
Klasifikace Zápočet
Kredity 4
Dop. roč./sem. 4/8
Počet týdnů 12
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Příprava na jazykovou zkoušku dle NATO STANAG 6001 SLP 1111 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Nekolová V. a kolektiv. Ruština nejen pro samouky. LEDA 2004. ISBN 80-85927-96-9
Karnějeva L. Ruština slovní zásoba A2. Infoa 2012. ISBN 978-80-7240-795-8
Karnějeva L. Ruština slovní zásoba B1. Infoa 2012. ISBN 978-80-7240-796-5

Doporučená:
Žofková H. a kolektiv. Ruština ihned k použití – do kapsy. LEDA 2008. ISBN 978-80-7335-087-1

Aktivní účast na cvičeních, splnění úkolů zadaných pro samostudium, splnění
dílčích a zápočtových testů minimálně na 65 %, složení jazykové zkoušky podle
NATO STANAG 6001 minimálně na úrovni SLP 1111.