Risk Management RR-5-MP
Subject Risk Management (RM)
Guarantee doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
Department Katedra teorie vojenství
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Risk Management (3/5)
Risk Management (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet + Zkouška
Credits 2
Recommended year/semester 3/6
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Risk analysis for Czech Republic 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk management in Ministry of Defence 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risk assessment of military garrison, possibilities of its prevention and reduction 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis and control of threats to weapons of mass destruction 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Assessment and control of risks in the training of troops in military training facilities 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analysis and control of risks during missions in the process of protection, command and control of troops 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case studies 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Credit exercises 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9.
Ministerstvo obrany. Řízení rizik v rezortu Ministerstva obrany. Rozkaz Ministra obrany č. 20. Praha: MO, 2015, 10 s.
Ministerstvo obrany. Ochrana vojsk. Pub-36-00-01. Praha: MO, 2017, 117 s.
BOŽEK, František a Rudolf URBAN. Management rizika: obecná část. Brno: Univerzita obrany, 2008. ISBN 978-80-7231-259-7.

Doporučená:
NATO. Allied Joint Doctrine for Force Protection (AJP-3.14). Brussels: NATO/PfP, 2015, 95 p.
Department of the Army. Field Manual No. 5-19 Composite Risk Management. Washington DC: Headquarters Department of the Army, 2006, 101 p.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik II. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-27-2.
PROCHÁZKOVÁ, Dana a Jan PROCHÁZKA. Analýza rizik I. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014. ISBN 978-80-87174-26-5.

5. semestr - 2 průběžné písemné testy zaměřené na teoretickou a aplikační část z oblasti řízení rizik.

6. semestr – 1 písemný test, zpracování případové studie kolektivem studentům na zadané téma do rozsahu 10 stran a následně její obhajoba. Zkouška písemná.