Tactics of Combat Units TBJ-5-MP
Subject Tactics of Combat Units (TCU)
Guarantee plk. gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization YES
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam YES
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Tactics of Combat Units (4/7)
Tactics of Combat Units (4/8)
Tactics of Combat Units (5/9)
Tactics of Combat Units (5/10)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 6
Recommended year/semester 5/10
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
The Subject Introduction 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Company Capabilities 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command and Control System of Mechanized Company 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Company in Movement 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Company in Attack 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Company in Defence 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Company in Out of Engagement Area 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combat Support and Combat service Support of Mechanized Company 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Company Fighting in Built Up Area 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Company in Defence (MAPEX) 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seminar about Company Tactics 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mechanized Platoon in Battle 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATO Peace Support Operations 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stabilization Activities in Operations 10 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrol Leader Mission Planning in Abroad Operation 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Case study: Mechanized Patrol in Complex Attack 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Povinná:
Ministerstvo obrany ČR. Taktika družstva [Pub-31-11-01]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika čety [Pub-31-11-02]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Taktika roty [Pub-31-11-03]. Praha: MO, 2008.
Ministerstvo obrany ČR. Ochrana vojsk: 2. Vydání. [Pub-36-00-01]. Praha: MO, 2017.
KOZŮBEK, Jaroslav. Případová studie Motorizovaná hlídka v léčce. Studie. Brno: Univerzita obrany, 2015. 34 s.
KOZŮBEK, Jaroslav; FLASAR, Zdeněk. Metodické postupy při hlídkování. Studie. Brno: Univerzita obrany, 2015. 88 s.
KOZŮBEK, Jaroslav; ZEZULA, Jan; DROZD, Jan; ČERNÝ, Jiří. Interoperability [e-book]. Brno: UO, 2016. 266 s.
NATO. STANAG 2019 Joint Symbology [APP-6(D)]. Brussels: NSO, Belgium, 2017.

Doporučená:
Ministerstvo obrany ČR. Taktika pozemních sil [Pub-31-10-02]. Vyškov, VeV – VA, 2011.
4. brn. Základní taktické činnosti, bojové drily a drily osádky, družstva a čety na KBVP PANDUR II. Žatec: Velitelství 4. Brn, 2012.
SABOLČÍK, D. Budoucí války ve městech. Praha: AVIS, 2007.
Ministerstvo obrany ČR. Pozorovatel vzdušného prostoru [Pub-30-00-03]. Praha: MO, 2018.
US Army. The SBCT Infantry Rifle Platon and Squad [FM 3-21.9]. Washington: HQ Department of the Army, 2002.
LARSEN, Christopher; WADE, Norman. Small Unit Tactics [Smartbook]. Lakeland: The Lightning Press, 2017. ISBN: 978-1-935886-64-8.
US Army. Mechanized Infantry Platoon and Squad (Bradley) [ATTP 3-21.71]. Washington: HQ Department of the Army, 2010.
Vedenie operácií v zastavaných priestoroch [SPG-3-34/Vševojsk]. Trenčín: Velitelství pozemních sil OSSR, 2011.
US Army. Tactics [FM 3-90]. Washington: HQ Department of the Army, 2001.
US Army. The SBCT Infantry Company [FM 3-21.11]. Washington: HQ Department of the Army, 2003.
Urban Operations Tactical Handbook [Vol. I]. NATO Urban Working Group, 2008

7. semestr - splnit dva průběžné testy ze znalostí, vypracovat prezentaci na otázku do semináře. Zkouška písemná a praktická (zpracovat a zdůvodnit výstupy z ujasnění úkolu a hodnocení situace, zpracovat a vydat rozkaz velitele čety; řešit taktické situace s využitím simulační technologie; řídit boj ve funkci velitele čety na cvičení).

8. semestr - splnit dva průběžné testy ze znalostí, vypracovat prezentaci na otázku do semináře. Zkouška písemná a praktická (zpracovat a zdůvodnit výstupy z ujasnění úkolu a hodnocení situace, zpracovat a vydat rozkaz velitele čety; řešit taktické situace s využitím simulační technologie; řídit boj ve funkci velitele čety na cvičení).

9. semestr - splnit dva průběžné testy ze znalostí, vypracovat prezentaci na otázku do semináře. Zkouška písemná a praktická (zpracovat a zdůvodnit výstupy z ujasnění úkolu a hodnocení situace, zpracovat a vydat rozkaz velitele čety; řešit taktické situace s využitím simulační technologie; řídit boj ve funkci velitele čety na cvičení).

10. semestr - splnit zápočtový test, vypracovat prezentaci na otázku do semináře, splnit úkoly při řízení boje ve funkci velitele roty na cvičení, navrhnout postup řešení taktické situace.