Field Training PP-5-MP
Subject Field Training (FT)
Guarantee pplk. Ing. Luděk Rak, Ph.D.
Department Katedra vševojskové taktiky
Specialization NO
Profiling subject YES
Theory profiling subject NO
Final exam NO
Multi semestral subject YES

Following semesters (year/semester)
Field Training (1/1 )
Field Training (1/2)
Field Training (2/3)
Field Training (2/4)
Field Training (3/5)
Field Training (3/6)
Subject is guaranted by other school NO
Optionality Povinný
Clasification Zápočet
Credits 4
Recommended year/semester 2/3
Number of weeks 14
Celkem (h) Př. Cv. Lab. Sem. Kurzy Praxe Stáže Soustř. Exkurze Terén SP Konzultace PV
Squad defence 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Combat control 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medical preparation 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
Engineering preparation 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
Troops leading procedure 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparatory excercise 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0
Povinná:
Velitelství společných sil. Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 1. Praha: Velitelství společných sil, 2008 (2013).
Velitelství společných sil. Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 2. Praha: Velitelství společných sil, 2008 (2013).
Velitelství společných sil. Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 3. Praha: Velitelství společných sil, 2008 (2013).
Velitelství společných sil. Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 7. Praha: Velitelství společných sil, 2008 (2013).
Velitelství společných sil. Taktika družstva (Pub-31-11-01), kniha 8, příloha 7 a 8. Praha: Velitelství společných sil, 2008 (2013).
ČERNÝ, Jiří a Jan DROZD. Task verbs: Úkolová slovesa pro velení a řízení vojsk v operaci. Brno: Univerzita obrany, 2014. ISBN 978-80-7231-960-2.
FLASAR, Zdeněk, DROZD, Jan, HOLENDA Bohumil a Luděk RAK. Taktické činnosti družstva. Brno: Univerzita obrany, 2016. ISBN 978-80-7231-387-7.
Velitelství společných sil. Metodika taktické přípravy: Vojenská publikace Pub-75-00-03. Vyškov: ŘeVD, 2008.
Velitelství společných sil. Taktika pozemních sil (Pub-31-10-02) Vojenská doktrína. Vyškov: Odbor doktrín VeV - VA, 2011. ISBN (brož.)
POROČÁK, L'ubomír. Ženijní práce. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2014. 174 s.
OTŘÍSAL, Pavel; FLORUS, Stanislav a Zdeněk SKALIČAN. Přednášky z problematiky ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení. Studijní text S-3218. Brno: Univerzita obrany, 2013.
<p>ZAHRADNÍČEK, Pavel, Luděk RAK a Jan DROZD. <em>Příprava v poli II</em>. 2020. ISBN 978-80-7582-363-2.</p>
<p>POLACH, Miroslav a Milan BATELKA. <em>Taktické činnosti pěší čety: studijní text</em>. Brno: Univerzita obrany, 2020. ISBN 978-80-7582-112-6.</p>
<p>RAK, Luděk. <em>Příprava v poli I.: studijní pomůcka</em>. Brno: Univerzita obrany, 2018. ISBN 978-80-7582-073-0</p>

Doporučená:
WADE, Norman M. The leader's smartbook: training management, leadership, & team building. Second revised edition. Lakeland, FL: Lightning Press, c2003. ISBN 0-9742486-1-4.
LARSEN, Christopher a Norman M WADE. The small unit tactics smartbook [leader's reference guide to conducting tactical operations]. 2nd rev. edit. Lakeland, FL: The Lightning Press, 2013. ISBN 978-1-935886-28-0.
WADE, Norman M. The leader's: smartbook: guide to the army profession, leadership. & training. 4th revis. edit. Lakeland, FL: The Lightning Press, 2013. ISBN 978-1-935886-38-9.
ZELENÝ, Jaroslav. Bojová ženijní podpora: Operace úkolového uskupení. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 92 s. ISBN 978-80-7231-456-0.
ZELENÝ, Jaroslav. Všeobecná ženijní podpora. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2011. 78 s. ISBN 978-80-7231-824-7.
PALASIEWICZ, Tibor a Pavel SKALICKÝ. Všeobecná ženijní podpora: Podpora operací odstraňováním výbušných prostředků. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 85 s. ISBN 978-80-7231-454-6.
MAZAL, Jan. Spojenecká společná doktrína pro problematiku ženijních prací a ženijní podpory podle AJP-3.12(B). [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany, 2016. 112 s. ISBN 978-80-7231-374-7.
MAZAL, Jan. Spojenecká taktická doktrína pro ženijní práce. Podle zásad a principů ATP-3.12.1 Vydání A Verze 1. [Studijní text]. Brno: Univerzita obrany
Ministerstvo obrany ČR. Vševojsk-2-1. Ochrana proti zbraním hromadného ničení. Předpis. Praha: Ministerstvo obrany, 2016.
Ministerstvo obrany ČR. Společná symbolika (taktické značky) APP-6(B) Pomůcka. Praha: MO, 2008.
NATO. STANAG 2287 Task Verbs for Use in Planning and the Dissemination of Orders. Brussels: NSA, Belgium, 2006.
US Army. Warrior Battle Drills. (ARTEP-7-1 DRILL). Washington: HQ Department of the Army, 2006.
VeV-VA. Příručka vojáka AČR. IV. vydání, Vyškov: VeV-VA, 2015.

1. semestr - prezentace na zadané téma, absolvování kontrolních cvičení, 2x zápočtový test

2. semestr - absolvování kontrolních cvičení, 2x zápočtový test

3. semestr - absolvování kontrolních cvičení, 2x zápočtový test

4. semestr - absolvování kontrolních cvičení, 2x zápočtový test

5. semestr - absolvování kontrolních cvičení, 2x zápočtový test

6. semestr - absolvování kontrolních cvičení, 2x zápočtový test